Jezu,miłości Twej ukryty w Hostii tej wielbimy cud

Sobota, 24 czerwca 2017 r.

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Danuty, Emilii, Jana, Janiny, Janisława, Longina, Romualda, Romualdy Czytania z Pisma Świętego: Iz 49,1-6; Ps 139,1-3.13-15; Dz 13,22-26; Łk 1,76; Łk 1,57-66.80 Dla Elżbiety zaś nadszedł czas jej rozwiązania i porodziła syna. I dowiedzieli się jej sąsiedzi i krewni o tym, jak to Pan okazał jej swoje miłosierdzie. I cieszyli się wspólnie z nią. A dnia ósmego przyszli, by obrzezać chłopca i nadać mu imię ojca jego, Zachariasza. Lecz matka jego odpowiedziała: Żadną miarą! Będzie się nazywał Jan. Wtedy powiedziano jej, że nikt w jej rodzinie nie nosi tego imienia. I pytali na migi jego ojca, jak chciałby go nazwać. A on, poprosiwszy o tabliczkę, napisał: Jan jest jego imię. I dziwili się wszyscy. Zaraz też otworzyły się jego usta i [rozwiązał się] język, i mówił wielbiąc Boga. A wszystkich sąsiadów [ich] ogarnęło przerażenie i opowiadano o tym po wszystkich górskich okolicach. A wszyscy, którzy tego słuchali, byli prawdziwie przejęci i pytali: Kim też będzie to dziecko? Bo ręka Pańska była nad nim. A dziecię rosło i umacniało się na duchu, i pozostawało na pustkowiu aż do czasu ukazania się Izraelowi.

Biblia Warszawsko-Praska, Łk 1,57-66.80

"czas to miłość" | "time is love"
kard. Stefan Wyszyński

 • "Cracovia - Vilna. Pons Misericordiae Dei." 25 czerwca 2017 w Wilnie na Litwie uroczystość beatyfikacji męczennika arcybiskupa Teofiliusa Matulionisa
  Jest to dla nas okazja do odnowienia i pogłębienia wiary.Kościół Chrystusowy na Litwie jest bogaty świadectwem wielu męczenników. więcej »
 • Boże Ciało 2017
  Pan zstąpił z nieba pod postacią chleba
  Choć skryty, bez świty, lecz prawy Bóg
  Cichy, bez chwały, daje nam się cały
  Padnijmy na kolana, uczcijmy niebios Pana
  z miłością, z czułością wiernych sług
  więcej »
 • Monstrancja Fatimska.
  Monstrancja Fatimska, to dar przygotowany przez Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem i Fundację Aniołów Miłosierdzia, wyruszyła w Pielgrzymkę Pokoju. Przejdzie przez polskie miasta, by jesienią 2017 r. udać się z polskimi pielgrzymami do Fatimy. więcej »
 • Cracovia-Vilna.
  Pons Misericordiae Dei
  Kraków –Wilno
  Most Miłosierdzia Bożego
  JEZU UFAM TOBIE
  JĖZAU PASITIKIU TAVIMI
  JESUS I TRUST IN YOU
  JESU IN TE CONFIDO
  więcej »
Christiani
"Cracovia - Vilna. Pons Misericordiae Dei." 25 czerwca 2017 w Wilnie na Litwie uroczystość beatyfikacji arcybiskupa Teofiliusa Matulionisa

2017-06-20, KL

Ta beatyfikacja jest dla nas szczególnym, bardzo ważnym zadaniem w podjętym przez nas budowaniu "Cracovia-Vilna. Pons Misericordiae Dei". Jedziemy na Litwę aby razem z braćmi z Litwy uczestniczyć w historycznej chwili jaką jest pierwsza w Wilnie beatyfikacja męczennika czasów komunizmu, abp. Teofiliusa Matulionisa (1873-1962). Jest to dla nas okazja do odnowienia i pogłębienia wiary. Ale abp Matulionis to nie jedyny litewski męczennik czasów komunizmu. Kościół Chrystusowy na Litwie jest bogaty świadectwem wielu męczenników. więcej »

Polska
Cracovia-Vilna. Pons Misericordiae Dei

2017-05-07, KL

22 kwietnia 2017, w wigilię Święta Bożego Miłosierdzia, w Wilnie i w Krakowie odbyły się spotkania modlitewne, nabożeństwa i czuwania wiernych, poświęcone kontemplacji tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Podczas tych zgromadzeń ogłoszono Deklarację współdziałania na rzecz pielęgnowania dziedzictwa kultu Bożego Miłosierdzia oraz tworzenia i promocji chrześcijańskiej kultury solidarności poprzez realizację polsko-litewskiego przedsięwzięcia: „Cracovia-Vilna. Pons Misericordiae Dei” (Kraków-Wilno. Most Miłosierdzia Bożego).Nasze przedsięwzięcie: „Cracovia-Vilna. Pons Misericordiae Dei” jest przypomnieniem o wspólnych, chrześcijańskich korzeniach Polaków i Litwinów oraz zaproszeniem do współpracy dla wszystkich osób i środowisk, które pragną szerzenia kultury solidarności, akceptacji i szacunku we współczesnej Europie i świecie. więcej »

Orisa (Odisha) Indie

PL

Oficjalne uznanie męczenników indyjskich to „trudny proces”

, KL

W czerwcu 2016 r. biskupi Orissy rozpoczęli proces ustalania tożsamości katolików, których zamordowano za to, że nie chcieli odstąpić od swej wiary w czasie tych rozruchów jednak „proces ten przebiega powoli”, powiedział arcybiskup John Barwa z Cuttack-Bhubaneshwar. Prałat stojący na czele głównej archidiecezji stanu Orissa przemawiał w trakcie posiedzenia plenarnego biskupów katolickich w Bhopalu w środkowych Indiach, na którym w dniu 5 lutego kardynał Oswald Gracias przedstawił nową księgę przeszkód, na jakie trafiały szukające sprawiedliwości ofiary zajść z 2008 r. Kardynał Gracias stwierdził, że konferencja biskupów popiera kanonizację ofiar tej przemocy i że już rozmawiał w tej sprawie z przedstawicielami Watykanu. „Obecnie jest to już sprawa miejscowego kościoła i odpowiednie prace są prowadzone”, powiedział. Arcybiskup Barwa powiedział, że proces wstępny czyli tzw. dochodzenie diecezjalne, jest w tej chwili na wczesnym etapie. więcej »

EN

Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Message and appeal on the Odisha Martyrs’ Day

2016-08-29, JW

A sign of brotherly love of the universal church – that is why Christians in Poland want to join the celebrations of the Odisha Martyrs’ Day observed on August 30 in India. więcej »

SYLWY

Boże Ciało to radość ze wpólnego, publicznego wyznania wiary.

2017-06-14, KL

Cztery lata temu właśnie w uroczystość Bożego Ciała zainaugurowaliśmy stronę internetową fundacji Christiani. Chcieliśmy dać świadectwo wiary w Jezusa w sieci. więcej »

SZTUKA

Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił

2017-04-16, JW

O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? więcej »

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »