Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii: czyż Jego miłość mogłaby obmyśleć jeszcze coś piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Dawajmy siebie samych."

św.brat Albert

Sobota, 25 marca 2017 r.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego Dezyderiusza, Dezyderego, Ireneusza, Kwiryna, Marii, Marioli, Małgorzaty, Pelagiusza, Prokopa, Wieńczysława, Łucji Czytania z Pisma Świętego: Iz 7,10-14; Ps 40,7-11; Hbr 10,4-10; Łk 1,26-38 W szóstym zaś miesiącu anioł Gabriel został posłany przez Boga do miasta galilejskiego Nazaret, do dziewicy poślubionej człowiekowi imieniem Józef, z pokolenia Dawidowego. Dziewica zaś miała na imię Maryja. I wszedłszy do niej anioł powiedział: Bądź pozdrowiona, pełna łaski! Pan z tobą, (błogosławiona jesteś między niewiastami). A ona przelękła się usłyszawszy te słowa i myślała sobie, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Wtedy rzekł do niej anioł: Nie bój się, Maryjo, bo znalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz w swym łonie i porodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus. Stanie się On wielkim i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu stolicę ojca Jego, Dawida. I będzie panował nad domem Jakuba na wieki, i królestwo Jego nie będzie mieć końca. A Maryja powiedziała do anioła: Jakże się to stanie? Przecież ja nie znam męża. Odpowiadając jej anioł rzekł: Duch Święty zstąpi na ciebie i osłoni cię moc Najwyższego. Dlatego też Święte, to, co się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Oto Elżbieta, krewna twoja, również poczęła dziecię w swej starości. Teraz jest już w szóstym miesiącu ta, którą nazywają niepłodną. Nic bowiem nie jest niemożliwe u Boga. I rzekła na to Maryja: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej anioł.

Biblia Warszawsko-Praska, Łk 1,26-38

"czas to miłość" | "time is love"
kard. Stefan Wyszyński

  • Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie.
    Kazimierz Kardynał Nycz Mertopolita Warszawski więcej »
Christiani
"Ten jest dobry kto chce być dobry". Na 2017 rok Polska daje wszystkim chrześcijanom na świecie "rok świętego brata Alberta".

2016-12-24, KL

Sto lat temu, 25 grudnia 1916 roku w Krakowie zmarł św. Brat Albert, opiekun nędzarzy i wydziedziczonych – „Brat naszego Boga”, jak trafnie określił go Karol Wojtyła . Setna rocznica śmierci stanowi dobrą okazję, by przybliżyć wszystkim tę niezwykłą postać poprzez ogłoszenie roku 2016 /2017 Rokiem św. Brata Alberta. Rok poświęcony uczczeniu tego szczególnego Patrona Miłosierdzia stanowi doskonałą kontynuację zakończonego niespełna miesiąc temu przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. „Miłosierni jak Ojciec” to hasło, które przyświecało nam w tym czasie i wzywało do odnowienia wiary w Boga – miłosiernego Ojca. Tak odnowiona wiara na skutek doświadczenia Bożej dobroci, przynieść powinna owoce w postaci przemiany serca, które otrzymuje nową wrażliwość, niejako nowe spojrzenie na otaczający nas świat. Prawdziwa przemiana serca z konieczności wyraża się na zewnątrz, w pełnym oddania miłosiernym działaniu na rzecz bliźnich. Taki był właśnie cel tego łaski czasu dla Kościoła ukazany nam przez papieża Franciszka: „aby uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym” . W bezpośrednim następstwie Jubileuszu Miłosierdzia mamy okazję przyjrzeć się bliżej osobie św. Brata Alberta, który wyraziście ukazuje nam, jak w praktyce urzeczywistniać chrześcijańskie miłosierdzie. W więcej »

Polska
List Kazimierza Kardynała Nycza Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego na Wielki Post 2017

2017-02-28, KL

Drodzy Bracia i Siostry!
Pozwólcie, że zaproponuję także inny, oprócz powstrzymania się od pokarmów mięsnych, rodzaj postu. Obserwujemy wszyscy, jak wiele jest w naszym życiu publicznym słów, które niebezpiecznie ocierają się o nienawiść, jak wiele pogardy dla drugiego człowieka. Ileż jadu sączy się na internetowych forach, które dają złudne poczucie anonimowości. Św. Paweł prosił kiedyś Efezjan: Niech z waszych ust nie wychodzi żadna mowa szkodliwa… Może święty czas Wielkiego Postu jest wart tego, by uspokoić debatę publiczną, także spory na poziomie rodzin, przyjaciół, bliskich. Może stać nas na to, by od czasu do czasu powiedzieć coś dobrego o przeciwnikach politycznych? To będzie prawdziwy owoc kolejnego Wielkiego Postu w naszym życiu. więcej »

Orisa (Odisha) Indie

PL

Oficjalne uznanie męczenników indyjskich to „trudny proces”

2017-02-28, KL

W czerwcu 2016 r. biskupi Orissy rozpoczęli proces ustalania tożsamości katolików, których zamordowano za to, że nie chcieli odstąpić od swej wiary w czasie tych rozruchów jednak „proces ten przebiega powoli”, powiedział arcybiskup John Barwa z Cuttack-Bhubaneshwar. Prałat stojący na czele głównej archidiecezji stanu Orissa przemawiał w trakcie posiedzenia plenarnego biskupów katolickich w Bhopalu w środkowych Indiach, na którym w dniu 5 lutego kardynał Oswald Gracias przedstawił nową księgę przeszkód, na jakie trafiały szukające sprawiedliwości ofiary zajść z 2008 r. Kardynał Gracias stwierdził, że konferencja biskupów popiera kanonizację ofiar tej przemocy i że już rozmawiał w tej sprawie z przedstawicielami Watykanu. „Obecnie jest to już sprawa miejscowego kościoła i odpowiednie prace są prowadzone”, powiedział. Arcybiskup Barwa powiedział, że proces wstępny czyli tzw. dochodzenie diecezjalne, jest w tej chwili na wczesnym etapie. W rozruchach tych życie straciło 101 chrześcijan, a „my ustaliliśmy, że 22 z nich zgineło jako katolicy zamordowani za wiarę. Teraz musimy zdobyć dokumenty i znaleźć świadków potwierdzających ten fakt” dodał. Proces kanonizacyjny wymaga przedstawienia dokumentów dotyczących życia kandydatów oraz innych świadectw, zeznań i zapisów potwierdzających, że tacy ludzie żyli i zginęli „bohaterską śmiercią katolika”, powiedział arcybiskup Barwa. więcej »

EN

Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Message and appeal on the Odisha Martyrs’ Day

2016-08-29, JW

A sign of brotherly love of the universal church – that is why Christians in Poland want to join the celebrations of the Odisha Martyrs’ Day observed on August 30 in India. więcej »

SYLWY

Papież Franciszek chece jechać do Sudanu Południowego wraz z anglikańskim arcybiskupem Canterbury, Justinem Welbym.

2017-02-28, KL

Papież mówi, że w ekumeniźmie ważniejsze od dialogu teologów jest praktyczne braterstwo. więcej »

SZTUKA

W 2017 roku mija sto lat od pierwszej znaczącej manifestacji polskiej awangardy.

2017-01-28, KL

Za symboliczny początek polskiej awangardy można uznać otwarcie 4 listopada 1917 roku w siedzibie krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych pierwszej Wystawy Ekspresjonistów Polskich. więcej »

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »