Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Aktualności

,,Niech nikt nie ulega pokusie traktowania czasu wolnego jako odpoczynku od wartości." św.Jan Paweł II papież

2016-07-01, KL

Wszystkim udającym się na odpoczynek życzymy dobrej pogody, miłych spotkań, i spotkania Boga w pięknie otaczającej przyrody i w każdym człowieku. więcej »

Homilia papieża Franciszka wygłoszona w Watykanie w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 1 stycznia 2020 roku.

2020-01-04, KL

„Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty” (Ga 4, 4). Zrodzony z niewiasty: oto jak przyszedł Jezus. Nie pojawił się w świecie jako dorosły ale, jak nam powiedziała Ewangelia, został „poczęty w łonie” (Łk 2, 21): tam przyjął nasze człowieczeństwo, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu. W łonie niewiasty Bóg i ludzkość zjednoczyły się ze sobą, aby nigdy więcej nie rozstawać się ze sobą: także teraz, w niebie, Jezus żyje w ciele, które przyjął w łonie matki. W Bogu jest nasze ludzkie ciało! Pierwszego dnia roku obchodzimy te zaślubiny Boga z człowiekiem, które rozpoczęty się w łonie niewiasty. W Bogu zawsze będzie nasze człowieczeństwo, a Maryja na zawsze będzie Matką Boga. A niewiasta jest matką, to istotne. To z niej, niewiasty wzeszło zbawienie, a zatem nie ma zbawienia bez niewiasty. Tam Bóg złączył się z nami i jeśli chcemy zjednoczyć się z Nim, trzeba przejść tą samą drogą: przez Maryję, niewiastę i matkę. Zacznijmy zatem rok pod znakiem Matki Bożej, Niewiasty, która utkała człowieczeństwo Boga. Jeśli chcemy splatać człowieczeństwem wątki naszych dni, musimy zacząć od Niewiasty. Kościół, zbliżając się do Maryi odnajduje siebie, znajduje swoje centrum i jedność. Natomiast nieprzyjaciel rodzaju ludzkiego, diabeł, próbuje go podzielić, stawiając na pierwszym planie różnice, ideologie, myśli uprzedzone i układy. Ale nie rozumiemy Kościoła, jeśli patrzymy na niego wychodząc od struktur, wychodząc od programów i tendencji, od ideologii, od funkcjonalności: coś zrozumiemy, ale nie istotę Kościoła. Kościół ma bowiem serce macierzyńskie. A my, dzieci, przyzywamy dziś Matkę Bożą, która nas jednoczy jako lud wierzący. O Matko, wzbudź w nas nadzieję, daj nam jedność. Niewiasto zbawienia, powierzamy tobie ten rok, strzeż go w swoim sercu. Wysławiamy Ciebie: Święta Boża Rodzicielko, Wszyscy razem trzykrotnie na stojąco Matko Boża, Święta Boża Rodzicielko,Święta Boża Rodzicielko, Święta Boża Rodzicielko Święta Boża Rodzicielko! więcej »

W Katowicach odsłonieto pomnik prymasa Hlonda.

2016-07-01, KL

Pomnik pierwszego biskupa diecezji katowickiej oraz prymasa Polski kard. Augusta Hlonda już odsłonięty w Katowicach 5 lipca 2016 roku w 135. rocznicę Jego urodzin.August Józef Hlond urodził się 5 lipca 1881 roku, w małej górnośląskiej wiosce Brzęczkowice. Po złożeniu ślubów zakonnych i święceniach kapłańskich, po pierwszej wojnie światowej organizował Kościół katolicki na polskim Górnym Śląsku – najpierw (od grudnia 1922 r.) jako administrator apostolski, potem jako pierwszy biskup diecezji katowickiej.Utworzył w Katowicach kurię, kapitułę i sąd biskupi. Zdecydował o utworzeniu śląskiego seminarium duchownego z siedzibą w Krakowie. więcej »

Kardynał Krajewski: otwórzcie klasztory i plebanie dla uchodźców

2019-12-08, KL

Papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski zaapelował do hierarchów kościelnych i duchowieństwa o otwarcie klasztorów i plebanii dla uchodźców przebywających na greckiej wyspie Lesbos. Jałmużnik wrócił stamtąd w środę z 33 osobami, które przyjmie Watykan. Po przylocie na rzymskie lotnisko Fiumicino kardynał Krajewski oświadczył: "Zwracam się do kardynałów, biskupów, prezbitrów, zakonników. Otwórzmy poczynając ode mnie, nasze plebanie, klasztory, opactwa, by przyjąć co najmniej jedną rodzinę z obozów dla uchodźców na Lesbos, po to by móc je wszystkie opróżnić". "Środki są" - zapewnił bliski współpracownik papieża Franciszka. więcej »

Kardynał Franciszek. Macharski przeszedł udaną operację

2016-06-12, KL

Kardynał Franciszek Macharski przeszedł udaną operację, ale to nie znaczy, że rozwiązała ona sprawę jego zdrowia, a może nawet i życia. Lekarze robią wszystko, co w ich mocy – powiedział w piątek dziennikarzom metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz.Lekarze robią wszystko, co jest w ich mocy, a nam mówią: Wy się módlcie, aby wszystko dobrze wyszło" - mówił kardynał Dziwisz pytany o stan zdrowia swego poprzednika. więcej »

Dokument końcowy Synodu Biskupów o Amazonii

2019-10-30, KL

Dokument końcowy podejmuje takie tematy jak: misja, inkulturacja, ekologia integralna, obrona ludów tubylczych, obrządek amazoński, rola kobiet i nowe posługi przede wszystkim na terenach, gdzie jest trudny dostęp do Eucharystii. Duży nacisk kładzie na konieczność nawrócenia: integralnego, duszpasterskiego, kulturowego, ekologicznego i synodalnego. Podkreślono, że jest to „owoc otwartej, wolnej i pełnej szacunku wymiany opinii”, która miała miejsce w ciągu trzech tygodni synodalnego spotkania wyznaczającego nowe drogi dla Kościoła w Amazonii i ekologii integralnej. Już na początku dokument wzywa do „integralnego nawrócenia” poprzez prosty i skromny styl życia na wzór św. Franciszka z Asyżu, zatroskanego o „wspólny dom”, który jest dziełem Stwórcy. Mowa jest także o cierpieniu Amazonii wyrażającym się w krzyku wyniszczanej ziemi i wołaniu ubogich. Dokument jasno mówi o różnych formach przemocy uderzających dziś w amazońską ziemię, m.in. o prywatyzacji dóbr naturalnych, agresywnych modelach wydobywczych, deforestacji, rosnącym zanieczyszczeniu środowiska, a także wzroście przestępczości, przemycie narkotyków czy handlu żywym towarem. Dużo uwagi poświęca problemowi migracji, także do wielkich miast. Proponuje się utworzenie grup misyjnych, które we współpracy z miejscowymi parafiami starałyby się dotrzeć do ludzi wykorzenionych ze swej ziemi, oferując im inkulturowaną liturgię, tym samym przyczyniając się do ich integracji w nowej wspólnocie. Centralnym pojęciem w dokumencie jest „nawrócenie duszpasterskie”. Przypomina się, że misja i ewangelizacja nie jest czymś fakultatywnym, ponieważ działanie misyjne i głoszenie Jezusa jest paradygmatem działania Kościoła. Uczestnicy synodu podkreślają, że rzeczą konieczną jest przejście od duszpasterstwa „odwiedzin” do duszpasterskiej „obecności i bliskości”. Dokument proponuje, by zgromadzenia zakonne na całym świecie utworzyły, co najmniej jedną wysuniętą placówkę misyjną, w którymkolwiek z krajów leżących w Amazonii. W tym kontekście przypomniano ofiarę tak wielu misjonarzy, którzy oddali swe życie, głosząc Ewangelię na tym terenie. Wskazano też na konieczność prowadzenia dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego, a także pilnego wypracowania specyficznego duszpasterstwa ludów tubylczych. Wskazano na swoistą „opcję preferencyjną na rzecz tubylców”, przypominając o konieczności budzenia rodzimych powołań, ponieważ Amazonia powinna być ewangelizowana również przez rodowitych mieszkańców tego regionu. W tym kontekście pojawia się propozycja prowadzenia „odnowionej i odważnej misji” wśród młodzieży. więcej »

Najświętsze Serce Jezusa

2016-05-31, KL

„Polecam Was Najświętszemu Sercu Jezusa, które jest pełne dobroci i miłości. Uczcie się od Bożego Serca ogarniać waszym sercem wszystkich ludzi potrzebujących pomocy duchowej, moralnej, czy materialnej. Dziś potrzebne jest światu serce wielkie, serce otwarte, serce na miarę Najświętszego Serca Jezusa!” św.Jan Paweł II więcej »

Papież Franciszek: Ziemia to dar, przeprośmy za naszą chciwość i wyrządzone zło

2019-10-28, KL

Ziemia jest darem, przeprośmy za naszą chciwość, za zło, jakie jej wyrządziliśmy - to słowa papieża Franciszka z książki opublikowanej przez watykańskie wydawnictwo Lev. Książka ze wstępem papieża jest zbiorem jego tekstów i wystąpień na temat ekologii. W przedmowie do tomu "Nasza matka Ziemia" Franciszek napisał: "Marzę naprawdę o wzroście świadomości i o szczerej skrusze ze strony nas wszystkich, mężczyzn i kobiet XXI wieku, wierzących i niewierzących, ze strony naszych społeczeństw za to, że ulegliśmy logice, która dzieli, morzy głodem, izoluje i skazuje". "Byłoby pięknie, gdybyśmy byli zdolni prosić o przebaczenie biednych, wykluczonych; wtedy będziemy też zdolni żałować szczerze za zło wyrządzone ziemi, morzu, powietrzu, zwierzętom" - dodał papież we wstępie, którego fragmenty opublikował w środę włoski dziennik "Corriere della Sera". Jak wyjaśnił, "prośba o przebaczenie i udzielenie go" wymagają wiele miłości; trzeba "odłożyć na bok własną dumę, uświadomić sobie swoje błędy i mieć nadzieję na to, że możliwe są nowe drogi" - podkreślił. "Skrucha jest zatem dla nas wszystkich, dla naszej epoki, łaską, o którą trzeba błagać pokornie, aby w historii nasze pokolenie zostało zapamiętane nie z racji swych błędów, ale pokory i mądrości, z jaką potrafiło zmienić kurs" - wskazał Franciszek. Jego zdaniem obecny kryzys ekologiczny jest jednym z efektów "chorego spojrzenia na nas samych, na innych, na świat, na mijający czas; chorego spojrzenia, które nie pozwala nam postrzegać wszystkiego jako daru". więcej »

Cudowny obraz
Matki Bożej Trybunalskiej
10 lat po koronacji.

2016-05-26, KL

Cudowny obraz Matki Bożej Trybunalskiej znajdujący się w kościele Ojców Jezuitów jest wielkim darem dla Piotrkowa Trybunalskiego. Maryja i Jej Syn królują w Piotrkowie już ponad 435 lat, od czasów Trybunału Koronnego, który zbierał się tu jako najwyższy sąd Rzeczypospolitej. Przez pośrednictwo Matki Bożej Trybunalskiej modlili się niegdyś sędziowie, pokrzywdzeni i skazańcy. Jako Pocieszycielkę wzywali Maryję mieszkańcy miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Po Jej opiekę uciekali się uczestnicy synodów biskupów a posłowie przybywający do Piotrkowa na odbywające się tu sejmy walne zawierzali Matce Bożej Trybunalskiej sprawy naszej Ojczyzny. więcej »

Papież na synodzie biskupów apeluje o szacunek dla ludów Amazonii

2019-10-08, KL

Papież Franciszek otwierając w Watykanie obrady synodu biskupów na temat Amazonii zaapelował o szacunek dla mieszkających tam ludów, ich kultury i stylu życia. Inaugurację poprzedziła sugestywna ceremonia w bazylice Świętego Piotra. Przed oficjalnym początkiem obrad papież przewodniczył rano modlitwie w bazylice. Tam również uczestnicy synodu wraz z przedstawicielami rdzennej ludności Amazonii stanęli w kręgu wokół drewnianej łodzi ustawionej na posadzce; zabrzmiały pieśni z tamtego regionu, niektórzy tańczyli. Następnie wszyscy biorący udział w synodzie przeszli wraz z papieżem w procesji do auli obrad przy tradycyjnych amazońskich śpiewach. Niesiono krzyż, a także łódź i wiosła, symbole tej krainy. W inauguracyjnym wystąpieniu w Auli Synodu Franciszek zwracając się do ojców synodalnych wezwał, by na "czubkach palców zbliżyć się do ludów amazońskich szanując ich historię, ich kulturę, ich styl życia". Papież mówił, że synod nie może być okazją do osiągania własnych celów. "Jeśli ktoś przybył z pragmatycznymi zamiarami, niech otworzy serce, niech uzna siebie za grzesznika i niech się nawróci. Nie jesteśmy tutaj po to, by wymyślać programy rozwoju społecznego czy ochrony kultury, jak w muzeum; metodą, która prowadzi do wylesiania i wyzysku" - stwierdził Franciszek. "To nie szanowałoby rzeczywistości ludu, który jest suwerenny" - ostrzegł. Otwierając obrady papież poprosił ojców synodalnych o "roztropność" w wypowiedziach poza Aulą, a więc dla mediów. więcej »

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »