Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Aktualności

,,Niech nikt nie ulega pokusie traktowania czasu wolnego jako odpoczynku od wartości." św.Jan Paweł II papież

2016-07-01, KL

Wszystkim udającym się na odpoczynek życzymy dobrej pogody, miłych spotkań, i spotkania Boga w pięknie otaczającej przyrody i w każdym człowieku. więcej »

W Katowicach odsłonieto pomnik prymasa Hlonda.

2016-07-01, KL

Pomnik pierwszego biskupa diecezji katowickiej oraz prymasa Polski kard. Augusta Hlonda już odsłonięty w Katowicach 5 lipca 2016 roku w 135. rocznicę Jego urodzin.August Józef Hlond urodził się 5 lipca 1881 roku, w małej górnośląskiej wiosce Brzęczkowice. Po złożeniu ślubów zakonnych i święceniach kapłańskich, po pierwszej wojnie światowej organizował Kościół katolicki na polskim Górnym Śląsku – najpierw (od grudnia 1922 r.) jako administrator apostolski, potem jako pierwszy biskup diecezji katowickiej.Utworzył w Katowicach kurię, kapitułę i sąd biskupi. Zdecydował o utworzeniu śląskiego seminarium duchownego z siedzibą w Krakowie. więcej »

Kardynał Franciszek. Macharski przeszedł udaną operację

2016-06-12, KL

Kardynał Franciszek Macharski przeszedł udaną operację, ale to nie znaczy, że rozwiązała ona sprawę jego zdrowia, a może nawet i życia. Lekarze robią wszystko, co w ich mocy – powiedział w piątek dziennikarzom metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz.Lekarze robią wszystko, co jest w ich mocy, a nam mówią: Wy się módlcie, aby wszystko dobrze wyszło" - mówił kardynał Dziwisz pytany o stan zdrowia swego poprzednika. więcej »

Dokument końcowy Synodu Biskupów o Amazonii

2019-10-30, KL

Dokument końcowy podejmuje takie tematy jak: misja, inkulturacja, ekologia integralna, obrona ludów tubylczych, obrządek amazoński, rola kobiet i nowe posługi przede wszystkim na terenach, gdzie jest trudny dostęp do Eucharystii. Duży nacisk kładzie na konieczność nawrócenia: integralnego, duszpasterskiego, kulturowego, ekologicznego i synodalnego. Podkreślono, że jest to „owoc otwartej, wolnej i pełnej szacunku wymiany opinii”, która miała miejsce w ciągu trzech tygodni synodalnego spotkania wyznaczającego nowe drogi dla Kościoła w Amazonii i ekologii integralnej. Już na początku dokument wzywa do „integralnego nawrócenia” poprzez prosty i skromny styl życia na wzór św. Franciszka z Asyżu, zatroskanego o „wspólny dom”, który jest dziełem Stwórcy. Mowa jest także o cierpieniu Amazonii wyrażającym się w krzyku wyniszczanej ziemi i wołaniu ubogich. Dokument jasno mówi o różnych formach przemocy uderzających dziś w amazońską ziemię, m.in. o prywatyzacji dóbr naturalnych, agresywnych modelach wydobywczych, deforestacji, rosnącym zanieczyszczeniu środowiska, a także wzroście przestępczości, przemycie narkotyków czy handlu żywym towarem. Dużo uwagi poświęca problemowi migracji, także do wielkich miast. Proponuje się utworzenie grup misyjnych, które we współpracy z miejscowymi parafiami starałyby się dotrzeć do ludzi wykorzenionych ze swej ziemi, oferując im inkulturowaną liturgię, tym samym przyczyniając się do ich integracji w nowej wspólnocie. Centralnym pojęciem w dokumencie jest „nawrócenie duszpasterskie”. Przypomina się, że misja i ewangelizacja nie jest czymś fakultatywnym, ponieważ działanie misyjne i głoszenie Jezusa jest paradygmatem działania Kościoła. Uczestnicy synodu podkreślają, że rzeczą konieczną jest przejście od duszpasterstwa „odwiedzin” do duszpasterskiej „obecności i bliskości”. Dokument proponuje, by zgromadzenia zakonne na całym świecie utworzyły, co najmniej jedną wysuniętą placówkę misyjną, w którymkolwiek z krajów leżących w Amazonii. W tym kontekście przypomniano ofiarę tak wielu misjonarzy, którzy oddali swe życie, głosząc Ewangelię na tym terenie. Wskazano też na konieczność prowadzenia dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego, a także pilnego wypracowania specyficznego duszpasterstwa ludów tubylczych. Wskazano na swoistą „opcję preferencyjną na rzecz tubylców”, przypominając o konieczności budzenia rodzimych powołań, ponieważ Amazonia powinna być ewangelizowana również przez rodowitych mieszkańców tego regionu. W tym kontekście pojawia się propozycja prowadzenia „odnowionej i odważnej misji” wśród młodzieży. więcej »

Najświętsze Serce Jezusa

2016-05-31, KL

„Polecam Was Najświętszemu Sercu Jezusa, które jest pełne dobroci i miłości. Uczcie się od Bożego Serca ogarniać waszym sercem wszystkich ludzi potrzebujących pomocy duchowej, moralnej, czy materialnej. Dziś potrzebne jest światu serce wielkie, serce otwarte, serce na miarę Najświętszego Serca Jezusa!” św.Jan Paweł II więcej »

Papież Franciszek: Ziemia to dar, przeprośmy za naszą chciwość i wyrządzone zło

2019-10-28, KL

Ziemia jest darem, przeprośmy za naszą chciwość, za zło, jakie jej wyrządziliśmy - to słowa papieża Franciszka z książki opublikowanej przez watykańskie wydawnictwo Lev. Książka ze wstępem papieża jest zbiorem jego tekstów i wystąpień na temat ekologii. W przedmowie do tomu "Nasza matka Ziemia" Franciszek napisał: "Marzę naprawdę o wzroście świadomości i o szczerej skrusze ze strony nas wszystkich, mężczyzn i kobiet XXI wieku, wierzących i niewierzących, ze strony naszych społeczeństw za to, że ulegliśmy logice, która dzieli, morzy głodem, izoluje i skazuje". "Byłoby pięknie, gdybyśmy byli zdolni prosić o przebaczenie biednych, wykluczonych; wtedy będziemy też zdolni żałować szczerze za zło wyrządzone ziemi, morzu, powietrzu, zwierzętom" - dodał papież we wstępie, którego fragmenty opublikował w środę włoski dziennik "Corriere della Sera". Jak wyjaśnił, "prośba o przebaczenie i udzielenie go" wymagają wiele miłości; trzeba "odłożyć na bok własną dumę, uświadomić sobie swoje błędy i mieć nadzieję na to, że możliwe są nowe drogi" - podkreślił. "Skrucha jest zatem dla nas wszystkich, dla naszej epoki, łaską, o którą trzeba błagać pokornie, aby w historii nasze pokolenie zostało zapamiętane nie z racji swych błędów, ale pokory i mądrości, z jaką potrafiło zmienić kurs" - wskazał Franciszek. Jego zdaniem obecny kryzys ekologiczny jest jednym z efektów "chorego spojrzenia na nas samych, na innych, na świat, na mijający czas; chorego spojrzenia, które nie pozwala nam postrzegać wszystkiego jako daru". więcej »

Cudowny obraz
Matki Bożej Trybunalskiej
10 lat po koronacji.

2016-05-26, KL

Cudowny obraz Matki Bożej Trybunalskiej znajdujący się w kościele Ojców Jezuitów jest wielkim darem dla Piotrkowa Trybunalskiego. Maryja i Jej Syn królują w Piotrkowie już ponad 435 lat, od czasów Trybunału Koronnego, który zbierał się tu jako najwyższy sąd Rzeczypospolitej. Przez pośrednictwo Matki Bożej Trybunalskiej modlili się niegdyś sędziowie, pokrzywdzeni i skazańcy. Jako Pocieszycielkę wzywali Maryję mieszkańcy miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Po Jej opiekę uciekali się uczestnicy synodów biskupów a posłowie przybywający do Piotrkowa na odbywające się tu sejmy walne zawierzali Matce Bożej Trybunalskiej sprawy naszej Ojczyzny. więcej »

Papież na synodzie biskupów apeluje o szacunek dla ludów Amazonii

2019-10-08, KL

Papież Franciszek otwierając w Watykanie obrady synodu biskupów na temat Amazonii zaapelował o szacunek dla mieszkających tam ludów, ich kultury i stylu życia. Inaugurację poprzedziła sugestywna ceremonia w bazylice Świętego Piotra. Przed oficjalnym początkiem obrad papież przewodniczył rano modlitwie w bazylice. Tam również uczestnicy synodu wraz z przedstawicielami rdzennej ludności Amazonii stanęli w kręgu wokół drewnianej łodzi ustawionej na posadzce; zabrzmiały pieśni z tamtego regionu, niektórzy tańczyli. Następnie wszyscy biorący udział w synodzie przeszli wraz z papieżem w procesji do auli obrad przy tradycyjnych amazońskich śpiewach. Niesiono krzyż, a także łódź i wiosła, symbole tej krainy. W inauguracyjnym wystąpieniu w Auli Synodu Franciszek zwracając się do ojców synodalnych wezwał, by na "czubkach palców zbliżyć się do ludów amazońskich szanując ich historię, ich kulturę, ich styl życia". Papież mówił, że synod nie może być okazją do osiągania własnych celów. "Jeśli ktoś przybył z pragmatycznymi zamiarami, niech otworzy serce, niech uzna siebie za grzesznika i niech się nawróci. Nie jesteśmy tutaj po to, by wymyślać programy rozwoju społecznego czy ochrony kultury, jak w muzeum; metodą, która prowadzi do wylesiania i wyzysku" - stwierdził Franciszek. "To nie szanowałoby rzeczywistości ludu, który jest suwerenny" - ostrzegł. Otwierając obrady papież poprosił ojców synodalnych o "roztropność" w wypowiedziach poza Aulą, a więc dla mediów. więcej »

Dziękuję Ci Mamo. W Dniu Matki pmięć w modlitwie i najlepsze życzenia dla naszych, kochanych Mam.

2016-05-26, KL

Dziękuę Ci Mamo. W Dniu Matki pamięć w modlitwie i najlepsze życzenia dla naszych kochanych Mam. więcej »

Papież Franciszek mówił do młodych Polaków: nie lękajcie się iść za głosem Chrystusa

2019-09-20, KL

Papież Franciszek zachęcał młodych Polaków, by nie lękali się iść za głosem Chrystusa. Podczas audiencji generalnej w środę w Watykanie przypomniał postać patrona dzieci i młodzieży, świętego Stanisława Kostki, żyjącego w XVI wieku. Zwracając się do Polaków uczestniczących w spotkaniu na placu Świętego Piotra papież powiedział: "Dzisiaj w liturgii Kościoła w Polsce przypada święto patrona dzieci i młodzieży, świętego Stanisława Kostki. Ten młody chłopiec pokonał pieszo drogę z Wiednia do Rzymu, by zostać jezuitą". "Pokazał, że koniecznie trzeba poświęcić wiele, by pójść za głosem własnego powołania. Jest wzorem także dla tych młodych, którzy z obawy przed reakcją rodziny, przyjaciół lub innych ludzi boją się wybrać drogę powołania kapłańskiego lub zakonnego" - dodał Franciszek. Następnie wezwał: "Drodzy młodzi, nie lękajcie się iść za głosem Chrystusa". W katechezie papież mówił o męczennikach obecnych czasów i przypomniał o losie prześladowanych chrześcijan. "Osoby, które nie chcą chrześcijaństwa, czują się zagrożone i prowadzą chrześcijan na śmierć" - podkreślił. "Męczennicy oddają swe życie, nie kryją, że są chrześcijanami. Także dzisiaj jest ich wielu. Pomyślmy o prawosławnych Koptach, prawdziwych chrześcijanach, ludziach pracy ściętych na plaży w Libii przed czterema laty. Wszyscy zostali ścięci, a ostatnim wypowiedzianym przez nich słowem było: +Jezu+" - powiedział papież. Jak zauważył, "nie sprzedali swej wiary, bo był Duch Święty z nimi. To męczennicy dnia dzisiejszego". 2019-09-19 19:02 Katowice (PAP) więcej »

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »