Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Piątek, 23 marca 2019 r.

Adriana, Benedykta, Eberharda, Feliksa, Józefa, Nikona, Pelagii, Rebeki, Zbysława Czytania z Pisma Świętego: Jr 20, 10-13; Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 5-6. 7 ; J 10, 31-42 Wtedy Żydzi znów chwycili za kamienie, aby Go ukamienować. A Jezus rzekł do nich: Dokonałem wobec was wielu dobrych czynów mocą pochodzącą od Ojca. Za któryż z tych czynów chcecie Mnie ukamienować? Odpowiedzieli Mu Żydzi: Nie chcemy Cię kamienować za żaden dobry czyn, lecz za bluźnierstwo; za to, że będąc człowiekiem, uważasz się za Boga. Zapytał ich tedy Jezus: A czyż w waszym Piśmie nie znajdują się słowa: Powiedziałem: bogami jesteście? Jeżeli więc Pismo nazywa bogami tych, do których zostało skierowane słowo Boże – a przecież słów Pisma nie można podważać – to dlaczego mówicie, że bluźni Ten, który powiedział: Jestem Synem Bożym, skoro został On poświęcony i posłany przez Ojca? Jeżeli nie dokonuję dzieł mego Ojca, to Mi nie wierzcie. Jeżeli jednak wypełniam dzieła Ojca, to choćbyście nie wierzyli Mnie, powinniście wierzyć moim dziełom, żebyście mogli poznać i zrozumieć, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu. Znów usiłowali Go pojmać, lecz On uszedł z ich rąk. Ponownie udał się poza Jordan, na miejsce, gdzie Jan udzielał kiedyś chrztu, i tam pozostał przez jakiś czas. Wielu przybywało do Niego, mówiąc, że Jan nie uczynił co prawda żadnego znaku, ale że było prawdą wszystko, co Jan o Nim powiedział: Wielu też uwierzyło tam w Niego.

Biblia Warszawsko-Praska, J 10,31-42

500 lat Reformacji abp Skworc: dialog drogą do pojednania

2017-11-11, KL

Gdy 500 lat temu Marcin Luter wezwał Kościół do nawrócenia, wielu chrześcijanom zabrakło umiejętności dialogu; dialog zatem to główna droga do pojednania – mówił metropolita katowicki abp Wiktor Skworc podczas nabożeństwa kończącego obchody Roku Reformacji.

Na nabożeństwo reformacyjne w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, odbywające się dokładnie 500 lat po wystąpieniu Marcina Lutra, przybyli we wtorek m.in. stojący na czele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp Jerzy Samiec oraz prymas Polski abp Wojciech Polak.

W pozdrowieniu skierowanym do uczestników nabożeństwa abp Skwroc nawiązał m.in. do braterskich relacji między oboma Kościołami. Podkreślił, że od dziesięcioleci Katowice i tamtejsze świątynie są miejscem ekumenicznej modlitwy o jedność wyznawców Chrystusa.

Nawiązując do I synodu diecezji katowickiej, którego prace zakończyły się 1975 r., a którego jeden z rozdziałów - poświęcony budowaniu jedności chrześcijan - wzywa m.in. do budowy wspólnoty ich życia i działania, abp Skworc ocenił, że można już dziś stwierdzić, "że po upływie tak wielu lat (…) staliśmy się bardziej wspólnotą życia i działania". Zaznaczył przy tym, że to wspólnota ochrzczonych, patrzących w kontekście obchodów 500-lecia reformacji w kierunku głowy Kościoła, Jezusa Chrystusa, który wszystkich jednoczy.

"To on w modlitwie kapłańskiej prosił Ojca, ażeby jego uczniowie byli jedno. Na skutek naszych grzechów, zwłaszcza pychy, oporu przed przyjęciem braterskiego napomnienia i nawróceniem, stało się inaczej. Dlatego gorszący stan podziału nie powinien trwać. Naszym wspólnym zadaniem jest metanoia - przemiana sposobu myślenia dla budowania jedności modlitwą, współdziałaniem i siłą chrześcijańskiego świadectwa" - wezwał.

Podkreślił, że w tym dziele wierzących wspiera Jezus, modlący się o jedność uczniów. "To nas właśnie pociesza i pobudza do zjednoczenia z Jezusem, aby prosić go natarczywie: daj nam dar jedności, aby świat uwierzył w moc twego miłosierdzia" - zaznaczył metropolita katowicki.

Abp Skworc ocenił, że kiedy przed 500 laty Marcin Luter wezwał Kościół do nawrócenia, "wielu chrześcijanom po obu stronach rozpalającego się sporu zabrakło – dziś to widzimy z całą jasnością - umiejętności i cierpliwości w dialogu".

"Zatem dialog właśnie jawi nam się, jako główna droga do pojednania. Jest on spotkaniem wierzących, mających na celu wspólne podążanie ku prawdzie i nawróceniu. Jest wzajemnym odkrywaniem się, świadectwem w trudzie przezwyciężania uprzedzeń, nietolerancji, nieporozumień, a nie formą kapitulacji czy łatwego irenizmu" - podkreślił metropolia.

"Dialog nie rodzi się z taktyki czy wyrachowania - pozwala na uczestnictwo w szacunku, jakim Bóg darzy ludzką wolność. Wzywa do otwarcia się na różnorodność myślenia i działania. Domaga się postawy pokory" - przypomniał.

Dialog to nie tylko zadanie wąskiej grupy specjalistów, ale wszystkich wiernych i wspólnot chrześcijańskich

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »