Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Środa, 15 sierpnia 2018 r.

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Julianny, Marii, Napoleona, Stefana Czytania z Pisma Świętego: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Ps 45,7.10-12.14-15; 1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56 A Maryja wybrała się w tym czasie i wyruszyła z pośpiechem w góry do pewnego miasta [przynależącego do pokolenia] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy pozdrowienie Maryi usłyszała Elżbieta, poruszyło się dziecię w jej łonie, ona zaś, napełniona Duchem Świętym, zawołała w uniesieniu wielkim. Jesteś błogosławiona wśród niewiast, błogosławiony także owoc twojego łona. Skądże mi to [szczęście], że oto sama Matka Pana mojego przychodzi do mnie? Gdy tylko zabrzmiał w uszach moich głos twojego pozdrowienia, poruszyło się radośnie dziecię w moim łonie. O, błogosławiona jesteś za to, żeś uwierzyła w spełnienie się wszystkiego, co Pan ci powiedział. A Maryja odrzekła: Uwielbia dusza moja Pana i duch mój rozradował się w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na małość sługi swojej. Oto teraz będą mnie nazywać błogosławioną wszystkie narody. Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego. Jego miłosierdzie zaś z pokole–nia na pokolenie względem tych, którzy się Go boją. Ramieniem swoim moc okazał, rozproszył tych, co się wynosili w swym sercu. Możnych usunął z ich tronów,a pokornych wywyższył. Głodnych napełnił dobrami,bogaczy zaś z niczym odprawił. Wejrzał na Izraela, swego sługę, przypominając [dawne] miłosierdzie swoje, jak to powiedział ojcom naszym o Abrahamie i o potomstwie jego na wieki. I pozostała z nią Maryja około trzech miesięcy, a potem wróciła do swego domu.

Biblia Warszawsko-Praska, Łk 1,39-56

Christiani

Adwent 2016. Kobiety z Aleppo. Asia Bibi w Pakistanie w celi śmierci już od 6 lat. Co z tym zrobisz?

2016-11-26, KL

Syria i miasto Aleppo. Codziennie giną kobiety i dzieci. Bombardowane są szpitale, szkoły. Umierają z głodu, pragnienia, braku leków. Bombardowane są konwoje humanitarne, które spieszą z pomocą. Zbrodnie, bezkarność i buta polityków. Nasza bezsilność? Czy to się nigdy nie skończy? I dlaczego chrześcijanie nic z tym nie mogą zrobić? Chrześcijaństwo jest najliczniejszą religią na świecie i ponad 2,2 miliarda chrześcijan nic nie może? Jak jest moja wiara, jakie jest moje świadectwo?
Pakistan od 6 lat trwa dramat Asi Bibi, chrześciajnki, która czeka na wyrok razem z pospolitymi przestępcami, w celi bez okien i podstawowych udogodnień, takich jak zlew czy ubikacja. więcej »

Jezus Chrystus Król Wszechświata

2016-11-20, KL

"Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu."(J 18,33b-37) więcej »

Ubodzy, bezdomni i pogardzani w Bazylice Świetego Piotra na modlitwie z Papieżem. Zakończenie Roku Miłosierdzia

2016-11-13, KL

Ostatnia wielka uroczystość Roku Świętego modlitwa osób społecznie wykluczonych - ludzi ubogich i bezdomnych. W niedzielę, 13 listopada, Drzwi Święte zostaną zamknięte we wszystkich diecezjach na świecie oraz w trzech bazylikach w Rzymie - świętego Jana na Lateranie, świętego Pawła za Murami i Matki Bożej Większej. więcej »

Gorliwy apostoł Chrystusa. Beatyfikacja księdza Władysława Bukowińskiego w Karagandzie.

2016-09-11, KL

Pierwsza w historii beatyfikacja w Kazachstanie. Ks. Bukowiński znalazł receptę na zniewolenie, terror i totalitaryzm, podeptanie ludziej godności, jest nią nauka Chrystusa czyli miłość i przebaczenie. Chrystus stanowił jedyny sens jego życia. Nigdy nie ustawał w głoszeniu Chrystusowego przesłnia miłości.Ks. Bukowiński będzie pierwszym błogosławionym Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w Kazachstanie. Jego grób znajduje się w kościele pw. św. Józefa w Karagandzie. więcej »

Święta Matka Teresa z Kalkuty

2016-09-04, KL

4 września 2016 roku w nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia została kanonizowana Matka Teresa z Kalkuty założycielka zgromadzenia Misjonarek Miłości. Przyznając jej dwie najbardziej prestiżowe nagrody: Templetona i Pokojową Nagrodę Nobla świat uznał niezwykłość i wielkość realizowanego przez nią chrystusowego programu miłości i miłosierdzia jako najskuteczniejszych metod rozwoju cywilizacyjnego ludzkości i świata. Uznał ale wciąż nie zastosował w praktyce. KL więcej »

Kościół przestał być „kościołem ubogich” twierdzi zakonnica-teolog z Indii

2016-04-24, siostra Shalini Mulackal, przewodnicząca Indyjskiego Towarzystwa Teologicznego

„Obecnie kościoły posiadają liczne instytucje, z których część, niestety, dąży tylko do uzyskania dochodów", stwierdziła siostra Mulackal 20 kwietnia 2016 roku podczas VIII Kongresu Teologów Azjatyckich. „Stoimy przed wyzwaniem jakim jest zlikwidowanie przepaści pomiędzy wypowiedziami teologów, a naszym własnym stylem życia”, powiedziała dodając, że „na dłuższą metę istotne jest to, aby nasze teologizowanie koniecznie nabrało wiarygodności".„Jakże mamy pojąć ogrom cierpienia ludzi biednych, nie doświadczając na sobie ich obaw i rozpaczy. Tylko wówczas możemy teologizować korzystając, oprócz samego intelektu, również z naszego serca poruszonego „karuna” (współczuciem) i bolejącego nad niesprawiedliwością, która jest ich udziałem”, stwierdziłą siostra Mulackal zaznaczając, że „dopiero taka teologia może przynieść korzyść nie tylko ubogim, ale też samym teologom”. więcej »

Witamy arcybiskupa Salvatore Pennacchio nowego Nuncjusza Apostolskiego w Polsce.

2016-08-22, KL

Arcybiskup Pennacchio był przez sześć ostatnich lat nuncjuszem apostolskim w Indiach i Nepalu. W lutym 2011 roku zorganizował w Indiach obchody 25 rocznicy pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do tego kraju. więcej »

Kardynał Franciszek Macharski odszedł do Pana

2016-08-02, Kraków 2014 Kardynał Franciszek Macharski z biskupem Niranjanem i księdzem Ajaya z Indii

Prowadził nas przez wiele lat i do końca swoją wiarą, swoim nauczaniem i swoim kapłaństwem dawał świadectwo miłości. Nasza wiara to miłość i radość. Kochał kościół powszechny którego częścią jest kościół polski.Pamiętajmy jego przesłanie wiary,która jest miłością do brata i nieśmy je dalej światu. więcej »

Wspierajmy naszą modlitwą
i braterską miłością
chrześcijan w Mongolii

2016-04-10, Katedra pod wezwaniem
Świętych Piotra i Pawła
w Ułan Bator

Modlitwa o powołania w Mongolii Wszechmogący Ojcze, Ty wybrałeś i posłałeś Apostołów, aby głosili Dobrą Nowinę, aby powstali apostołowie wszystkich narodów. Ty powołałeś nas do budowy Twojego Kościoła Świętego. Poślij Twego Ducha Świętego, aby prowadził i umacniał nas. Kształtuj w Mongolii dobre i święte rodziny, kochających rodziców i oddane dzieci. Wychowuj spośród członków naszych rodzin, dzieci, które są hojne i oddane służbie Twojemu ludowi podążającemu za Twoim Synem Jezusem Chrystusem, jako księża, bracia, siostry, dziakoni i świeccy. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen. więcej »

Pakistan musi chronić swoich obywateli którzy są chrześciajnami.

2016-03-31, KL

"Władze praktycznie zaniedbały walkę ze zbrojnymi ugrupowaniami w innych częściach kraju (...) i nie odważyły się na działania niezbędne do zapewnienia ochrony mniejszościom wyznaniowym, w tym liczącej ponad 2 mln społeczności chrześcijańskiej" - zauważa "WP", jako przykład podając obowiązujące prawo o bluźnierstwie, które przewiduje karę śmierci za domniemaną obrazę islamu i jest regularnie wykorzystywane przez rząd wobec chrześcijan. Wymierzony w chrześcijan zamach, przeprowadzony przez talibów w Niedzielę Wielkanocną w pakistańskim Lahore, pokazuje, że zagrożenie będzie się utrzymywać, dopóki Islamabad nie zdecyduje się na pełną konfrontację z ekstremistami - pisze amerykański dziennik "Washington Post"w komentrzu redakcyjnym 31 marca 2016 r. więcej »

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »