Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Piątek, 23 marca 2019 r.

Adriana, Benedykta, Eberharda, Feliksa, Józefa, Nikona, Pelagii, Rebeki, Zbysława Czytania z Pisma Świętego: Jr 20, 10-13; Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 5-6. 7 ; J 10, 31-42 Wtedy Żydzi znów chwycili za kamienie, aby Go ukamienować. A Jezus rzekł do nich: Dokonałem wobec was wielu dobrych czynów mocą pochodzącą od Ojca. Za któryż z tych czynów chcecie Mnie ukamienować? Odpowiedzieli Mu Żydzi: Nie chcemy Cię kamienować za żaden dobry czyn, lecz za bluźnierstwo; za to, że będąc człowiekiem, uważasz się za Boga. Zapytał ich tedy Jezus: A czyż w waszym Piśmie nie znajdują się słowa: Powiedziałem: bogami jesteście? Jeżeli więc Pismo nazywa bogami tych, do których zostało skierowane słowo Boże – a przecież słów Pisma nie można podważać – to dlaczego mówicie, że bluźni Ten, który powiedział: Jestem Synem Bożym, skoro został On poświęcony i posłany przez Ojca? Jeżeli nie dokonuję dzieł mego Ojca, to Mi nie wierzcie. Jeżeli jednak wypełniam dzieła Ojca, to choćbyście nie wierzyli Mnie, powinniście wierzyć moim dziełom, żebyście mogli poznać i zrozumieć, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu. Znów usiłowali Go pojmać, lecz On uszedł z ich rąk. Ponownie udał się poza Jordan, na miejsce, gdzie Jan udzielał kiedyś chrztu, i tam pozostał przez jakiś czas. Wielu przybywało do Niego, mówiąc, że Jan nie uczynił co prawda żadnego znaku, ale że było prawdą wszystko, co Jan o Nim powiedział: Wielu też uwierzyło tam w Niego.

Biblia Warszawsko-Praska, J 10,31-42

„Przemyśleć Europę na nowo”. Debata biskupów i polityków w Rzymie.

2017-10-29, KL

Episkopaty z Europy i biskupi mają różne poglądy, ale w głównej linii „podążamy za papieżem” - powiedział niemiecki kardynał Reinhard Marx, przewodniczący Komisji Biskupów Wspólnoty Europejskiej. Episkopaty  nie idą drogą populizmu i nacjonalizmu.

Kardynał Marx podkreślał, że w obliczu obecnych wielkich wyzwań, od bezrobocia po falę migracyjną, „perspektywą Kościoła nie są prądy populistyczne”.

„Kiedy myślisz, że twój naród jest lepszy od innych, to nie jest to po chrześcijańsku. Chrześcijańskie jest miłować bliźniego, jak siebie samego.” Zapewnił: „Konferencje episkopatów nie podążają za ideami populistycznymi i nacjonalistycznymi”. W kwestii migracji - mówił - „nie zawsze mamy te same poglądy, sprawa jest trudna, ale jeśli chodzi o główną linię, mogę powiedzieć, że wszyscy podążamy za papieżem”. Kardynał Marx przyznał, że niepokoi go instrumentalne wykorzystywanie religii przez polityków.

"W nacjonalizmie istnieje tendencja do przeceniania wartości niektórych aspektów życia narodowego, a zarazem kierowanie się uprzedzeniami wobec innych narodów. Dlatego, ze względu na swój uniwersalizm, Kościół zawsze popierał integrację europejską, bo wykracza poza granice i dąży do większej jedności" 

W konferencji uczestniczyli także Polacy: metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, eurodeputowani Marek Jurek, Jacek Saryusz-Wolski i Ryszard Legutko.

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »