Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Środa, 15 sierpnia 2018 r.

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Julianny, Marii, Napoleona, Stefana Czytania z Pisma Świętego: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Ps 45,7.10-12.14-15; 1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56 A Maryja wybrała się w tym czasie i wyruszyła z pośpiechem w góry do pewnego miasta [przynależącego do pokolenia] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy pozdrowienie Maryi usłyszała Elżbieta, poruszyło się dziecię w jej łonie, ona zaś, napełniona Duchem Świętym, zawołała w uniesieniu wielkim. Jesteś błogosławiona wśród niewiast, błogosławiony także owoc twojego łona. Skądże mi to [szczęście], że oto sama Matka Pana mojego przychodzi do mnie? Gdy tylko zabrzmiał w uszach moich głos twojego pozdrowienia, poruszyło się radośnie dziecię w moim łonie. O, błogosławiona jesteś za to, żeś uwierzyła w spełnienie się wszystkiego, co Pan ci powiedział. A Maryja odrzekła: Uwielbia dusza moja Pana i duch mój rozradował się w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na małość sługi swojej. Oto teraz będą mnie nazywać błogosławioną wszystkie narody. Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego. Jego miłosierdzie zaś z pokole–nia na pokolenie względem tych, którzy się Go boją. Ramieniem swoim moc okazał, rozproszył tych, co się wynosili w swym sercu. Możnych usunął z ich tronów,a pokornych wywyższył. Głodnych napełnił dobrami,bogaczy zaś z niczym odprawił. Wejrzał na Izraela, swego sługę, przypominając [dawne] miłosierdzie swoje, jak to powiedział ojcom naszym o Abrahamie i o potomstwie jego na wieki. I pozostała z nią Maryja około trzech miesięcy, a potem wróciła do swego domu.

Biblia Warszawsko-Praska, Łk 1,39-56

9. rocznica pogromów chrześcijan w Kandhamal.

2017-08-26, KL

Forum Solidarności Narodowej w Indiach wezwało do upamiętnienia pogromów chrześcijan jakie miały miejsce w ostatnich dniach sierpnia 2008 roku w Indiach w rejonie Kandhamal w stanie Odisha.
Forum Solidarności Narodowej – to krajowa platforma 53 organizacji i działaczy, ludzi mediów, naukowców, prawników, filmowców, artystów, pisarzy i badaczy, która powstała po wydarzeniach w Kandhamal, by działać na rzecz oddania sprawiedliwości ofiarom tego aktu zorganizowanej przemocy.
Właśnie minęło 70 lat od uzyskania niepodległości przez Indie. Przyszedł czas na refleksję o tym, co to oznacza dla ludności Indii – Dalitów i różnych marginalizowanych mniejszości i społeczności. Czy mamy w Indiach dość siły moralnej, by znieść kolejną masakrę, taką jak ta w Kandhamal? Koniecznie musimy pamiętać wydarzenia z Kandhamal oraz poprzeć żądania ofiar przemocy i wesprzeć tych, którzy tę tragedię przeżyli i wciąż jeszcze walczą o sprawiedliwość.
Zaledwie dziesięć dni po obchodach święta niepodległości Indii w 2008 r. w stanie Odisha nastąpiła największa w historii Indii fala przemocy skierowanej przeciwko chrześcijanom. Dziś obchodzimy już dziewiątą rocznicę tych antychrześcijańskich rozruchów. Podczas fali zamieszek zniszczono ponad 395 kościołów i miejsc kultu należących do wyznających chrześcijaństwo Adawasich i Dalitów, zburzono ok. 6,5 tys. domów, zabito ponad 100 osób, zgwałcono, molestowano i poniżono ponad 40 kobiet, a szereg instytucji oświatowych, społecznych i placówek służby zdrowia splądrowano i zburzono. Ponad 56 tys. ludzi zostało wypędzonych. Wiadomo o kilku przypadkach wymuszania przejścia na hinduizm przez hinduistyczną nacjonalistyczną organizację Sangh Parivar. To największa od trzystu lat fala zorganizowanych masowych napaści na chrześcijan. Rząd zaoferował zaledwie minimalne odszkodowania ofiarom ataków w Kandhamal.
Mimo że w trakcie tej fali przemocy w Kandhamal zgłosiło się ponad 3,3 tys. poszkodowanych, oficjalnie zarejestrowano zaledwie ok. 820 zgłoszeń o przestępstwie. Pozostałych skarg nawet nie zarejestrowano. Tylko 518 spośród tych skarg doczekało się formy aktu oskarżenia. Pozostałe przypadki potraktowano tak, jakby to były fałszywe doniesienia. Następnie odroczono 247 spośród wymienionych 518 spraw. Pozostałe są nadal w toku, oczekując na kolejne posiedzenia sądów. Ostatecznie umorzono wiele z dotychczas odraczanych spraw. Według badań prowadzonych przez Vrindę Grover z Sądu Najwyższego i profesor prawa Saumyę Uma, tylko 5,13 proc. rozpatrywanych spraw kończy się wyrokiem skazującym, podczas gdy stosunek liczby wszystkich zgłoszonych skarg do liczby skazań sięga zaledwie 1 proc.
Dziś żaden przestępca odpowiedzialny za tamte zbrodnie nie znajduje się w więzieniu. Mordercy, gwałciciele, łupieżcy i niszczyciele wciąż pozostają bezkarni. Natomiast siedem niewinnych osób wciąż odsiaduje kary zasądzone na podstawie sfałszowanych dowodów. Wolne Indie muszą obudzić się i wesprzeć żądanie ukarania winnych i uwolnienia niewinnych.
W dniu 25 sierpnia 2017 r. ponad 10 tys. ludzi zgromadziło się na wiecu trwającym od godz. 10 rano do godz. 16 w miejscowości Udayagiri, w prowincji Kandhamal. Na wiecu przemawiać będą osoby znane w całych Indiach. Wśród mówców znajdzie się Prafulla Samantara, laureat Nagrody Goldmanów (powszechnie określanej jako Ekologiczna Nagroda Nobla), wybitny naukowiec profesor Bijay Bahidar, poeta Amiya Pandav i były poseł z Kandhamalu Nakul Nayak, który występował na rzecz poszkodowanych już w czasie trwania, a także po wygaśnięciu zamieszek w Kandhamal.
Ofiary i poszkodowani domagają się:
• realizacji orzeczenia Sądu Najwyższego z 2 sierpnia 2016 r. w sprawie podwyższenia odszkodowania pośmiertnego do kwoty 15 lakh (1 lakh = 100 000) tak, jak w przypadku przemocy z Muzzaffanagar;
• uzupełnienia listy śmiertelnych ofiar o dotychczas nieuwzględnione na niej przypadki śmierci tak, aby zostały one objęte systemem odszkodowawczym i systemem wymiaru sprawiedliwości;
• ponownego wszczęcia 315 uprzednio zamkniętych lub umorzonych spraw;
• identyfikacji państwowych i niepaństwowych sprawców tej przemocy oraz wszczęcia specjalnego dochodzenia przeciwko zamieszanej w ataki i przemoc miejscowej administracji i policji;
• stworzenia specjalnego programu i funduszu na remonty i odbudowę domów w wysokości do 5 lakh, zgodnie z wytycznymi byłego specjalnego sprawozdawcy ONZ Miloona Kothari, a także zapewnienia odszkodowań osobom, które straciły możliwość zarobkowania;
• zapewnienia natychmiastowych odszkodowań osobom dotąd pominiętym wskutek różnych umyślnych i nieumyślnych działań lub zaniechań;
• niezwłocznego utworzenia Komisji d/s Mniejszości w Orisie;
• przyspieszenia realizacji programów na rzecz mniejszości i pociągnięcia do odpowiedzialności organów winnych wszelkich opóźnień w tym zakresie;
• zapewnienia odpowiedniej reprezentacji społeczności mniejszościowych w istotnych ogniwach administracji w celu zapobieżenia podejmowaniu stronniczych decyzji i wzmocnienia harmonijności i partycypacyjności procesów decyzyjnych;
• likwidacji w Orisie ustawy o zmianie religii i rozporządzenia Prezydenta z 1950 r., paragraf 3, co sprawi, że religia stanie się neutralna wobec prawa i zostanie oddzielona od akcji afirmatywnej;
• utworzenia kanału komunikacji między obywatelami i społecznością a administracją dla skuteczniejszej kontroli sił społecznych.
W związku z powyższym, Forum Solidarności Narodowej, jako sieć ponad 70 organizacji w Indiach, apeluje do wszystkich o upamiętnienie chrześcijan zamordowanych w Kandhamal w dniu 25 sierpnia 2008 roku oraz o wsparcie ofiar i poszkodowanych w czasie fali przemocy w Kandhamal.
Wasze działania solidarnościowe staną się inspiracją dla tych, którzy wciąż walczą o sprawiedliwość. Będzie to też istotny krok na drodze ochrony konstytucji Indii, umacniania pokoju, sprawiedliwości i harmonijnego ładu wolnych Indii.

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »