Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Środa, 15 sierpnia 2018 r.

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Julianny, Marii, Napoleona, Stefana Czytania z Pisma Świętego: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Ps 45,7.10-12.14-15; 1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56 A Maryja wybrała się w tym czasie i wyruszyła z pośpiechem w góry do pewnego miasta [przynależącego do pokolenia] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy pozdrowienie Maryi usłyszała Elżbieta, poruszyło się dziecię w jej łonie, ona zaś, napełniona Duchem Świętym, zawołała w uniesieniu wielkim. Jesteś błogosławiona wśród niewiast, błogosławiony także owoc twojego łona. Skądże mi to [szczęście], że oto sama Matka Pana mojego przychodzi do mnie? Gdy tylko zabrzmiał w uszach moich głos twojego pozdrowienia, poruszyło się radośnie dziecię w moim łonie. O, błogosławiona jesteś za to, żeś uwierzyła w spełnienie się wszystkiego, co Pan ci powiedział. A Maryja odrzekła: Uwielbia dusza moja Pana i duch mój rozradował się w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na małość sługi swojej. Oto teraz będą mnie nazywać błogosławioną wszystkie narody. Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego. Jego miłosierdzie zaś z pokole–nia na pokolenie względem tych, którzy się Go boją. Ramieniem swoim moc okazał, rozproszył tych, co się wynosili w swym sercu. Możnych usunął z ich tronów,a pokornych wywyższył. Głodnych napełnił dobrami,bogaczy zaś z niczym odprawił. Wejrzał na Izraela, swego sługę, przypominając [dawne] miłosierdzie swoje, jak to powiedział ojcom naszym o Abrahamie i o potomstwie jego na wieki. I pozostała z nią Maryja około trzech miesięcy, a potem wróciła do swego domu.

Biblia Warszawsko-Praska, Łk 1,39-56

W XXI wieku każdego dnia chrześcijanie ponoszą męczeńską śmierć za wierne trwanie przy Chrystusie. Indyjski stan Odisha to jedno z miejsc prześladowania chrześcijan w XXI wieku.

2018-03-25, KL

Prześladowani, wykluczeni, odrzuceni. Czy premier Modi zrealizuje swój plan całkowitej likwidacji chrześcijaństwa w Indiach?

Bhaha Singh w swoim artykule „wykluczeni spośród wykluczonych opisuje dyskryminację dalitów , którzy są chrześcijanami w Indiach. Od czasu objęcia władzy przez partie hinduistyczną premier Indii Modi z bardzo wielką uwagą i dokładnością realizuje plan całkowitej likwidacji chrześcijaństwa w Indiach. Bhasha Singh nazywa w tym kontekście rząd Indii „reżimem Modiego”. W Sądzie Najwyższym Indii od 15 lat toczy się postepowanie na rzecz przywrócenia dla dalitów, którzy są chrześcijanami praw konstytucyjnych. Reżim Modiego jasno pokazał, że jest przeciwny tym propozycjom, bo poprawa sytuacji dalitów którzy są chrześcijanami sprawiłaby, że to „osłabiłoby” hinduizm i dodatkowo nasiliłoby kontrowersje związane z chrześcijaństwem. W ostatnim czasie w dalitom wyznającym hindiuzm przyznano parytet celem polepszenia ich pozycji społecznej i ekonomicznej, aby poprawić ich los wynikający z niedotykalności. Satatus taki nie przysługuje jednak osbom, które nawróciły się na inne religie a więc chrześcijanom. Na spotkaniu w Kerali minister sprawiedliwości społecznej Thawar Chand Gehlot oświadczył: „Nie będziemy naginać zarejestrowanego statusu kastowego dla konwertytów”. W podobny sposób wypowiedział się sekretarz wydziału ds. zarejestrowanych kast Indyjskiej Partii Ludowej BJP Sanjay Paswan. W wypowiedzi dla „Outlook” powiedział on: „Odeszli od hinduizmu, aby wyrwać się z dyskryminacji kastowej, a teraz chcą nas wykorzystać, twierdząc, że są dyskryminowani. Oni powszechnie krytykują hinduizm za kastowość, lecz partia stoi na stanowisku, że jeżeli ci ludzie chcą korzystać z parytetu, to niech przedtem wrócą do hinduizmu i niech poddadzą się wymaganym w tym celu obrzędom ghar wapasi”.

Bhasha Singh pisze, że stosowanie kryterium religijnego w przypadku przyznania parytetu dla dalitów nie ma racji bytu. Skoro kasty ustalono na podstawie pracy wykonywanej przez ludzi, to parytet nie może być przyznany według kryterium religijnego. Jeśli zatem chrześcijanie wykonują tę samą pracę, co wyznający hinduizm brukarze i śmieciarze, to konstytucja, która obiecuje wszystkim wolność i równość, nie może tej grupie odmówić tego, co przyznała hinduistycznym dalitom. Były prezes indyjskiego Sądu Najwyższego V. N. Khare powiedział, że „ponieważ sprawa nadal znajduje się w sądzie, musimy czekać na ostateczną decyzję. Sąd Najwyższy na pewno rozpatrzy tę kwestię z punktu widzenia równości i sprawiedliwości”. Tyle że sprawa ugrzęzła w sądzie jeszcze na początku tego wieku i nic nie wskazuje na to, aby miała choć odrobinę przyspieszyć. Adwokat Mustaque Ahmed jest zawiedziony tym, jak się wyraził, niekończącym się aktem niesprawiedliwości i ubolewa z powodu tak powolnego działania Sądu Najwyższego. „Dyskryminacja kastowa jest powszechna. Ona jest w samych genach społeczeństwa indyjskiego. Niezależnie od religii, do której się uciekamy, zawsze jesteśmy uważani za dalitów" mówi Franklin Caesar Thomas, Przewodniczący Krajowej Rady Chrześcijan dalitów

W Indiach żyje około 2,5 miliona dalitów chrześcijan. Wyraźnie widać strach przed Narodowym Stowarzyszeniem Ochotników (RSS) i Indyjską Partią Ludową (BJP) i przed tym, że przyznanie parytetu i innych przywilejów muzułmanom i chrześcijanom uruchomi lawinę.

Franklin Caesar Thomas, jeden z sygnatariuszy protestu dalitów chrześcijan wyraża zdziwienie, że rząd Indyjskiej Partii Ludowej rozszerza parytet na Jatsów i Haryanów, ale odmawia tego samego chrześcijanom. „Konstytucja daje nam prawo wyznawania dowolnej religii, czy zatem osoba pochodząca z zarejestrowanej kasty, która z własnej potrzeby duchowej wybiera chrześcijaństwo, może być pozbawiona praw, jakie ta sama konstytucja przyznaje ludziom z zarejestrowanej kasty?”. Za śmieszne uważa on obawy o uszczuplenie dostępnych środków wskutek przyznania ich także dalitom chrześcijanom wyjaśniając, że w 1950 r. istniało 600 społeczności należących do kast zarejestrowanych, a obecnie jest ich ponad 1200. „Skoro do tamtej liczby można było dodać 600 nowych społeczności, to czemu nie można dodać jeszcze chrześcijan?”.

Dalitom chrześcijanom odmawia się także ochrony w ramach Ustawy o zapobieganiu okrucieństwu wobec zarejestrowanych kast i plemion. Mimo że ludzie ci są ofiarami przemocy na tle kastowym, ustawa ta nie pozwala im na składanie żadnych skarg przeciwko prześladowcom.

 

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »