Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Środa, 20 czerwca 2018 r.

Adalberta, Baltazara, Bogny, Bożeny, Florentyny, Franciszka, Hektora, Jana, Makarego, Michała, Rafała Czytania z Pisma Świętego: 2 Krl 2, 1. 6-14; Ps 31 (30), 20. 21. 24; Mt 6, 1-6. 16-18 Pamiętajcie, by nie spełniać dobrych uczynków na oczach ludzi po to, by je podziwiano. W przeciwnym bowiem razie nie otrzymacie zapłaty od Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc będziesz rozdawał jałmużnę, nie rozgłaszaj tego naprzód. Tak bowiem zachowują się w synagogach i na ulicach obłudnicy, którzy chcą, żeby ich ludzie chwalili. Zaprawdę mówię wam, tacy już otrzymali swoją zapłatę. Kiedy ty dajesz jałmużnę, niechaj nie wie twoja lewa ręka o tym, co czyni prawa. Niech twoja jałmużna pozostanie w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi także to, co ukryte, nagrodzi cię za nią. A kiedy się modlicie, nie naśladujcie obłudników, czyli tych, którzy udają się na modlitwę do synagog i na skrzyżowania ulic po to, by ich [lepiej] widziano. Zaprawdę mówię wam: tacy już otrzymali swoją zapłatę. Ty zaś, gdy będziesz się modlił, wejdź do swego mieszkania, zamknij za sobą drzwi i módl się do Ojca twego, który jest tam, w skrytości. A Ojciec twój, który widzi także i to, co ukryte, odpłaci ci za to. Kiedy pościcie, nie bądźcie smutni jak obłudnicy, którzy przybierają smutny wygląd po to, by ludzie widzieli, że oni poszczą. Zaprawdę mówię wam, już mają swoją zapłatę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, ażeby twój post był widziany nie przez ludzi, lecz przez Ojca twojego, który jest tam, w ukryciu, i który widzi to, co ukryte. On to da ci zapłatę.

Biblia Warszawsko-Praska, Mt 6, 1-6. 16-18

W XXI wieku każdego dnia chrześcijanie ponoszą męczeńską śmierć za wierne trwanie przy Chrystusie. Indyjski stan Odisha to jedno z miejsc prześladowania chrześcijan w XXI wieku.

2018-03-25, KL

Prześladowani, wykluczeni, odrzuceni. Czy premier Modi zrealizuje swój plan całkowitej likwidacji chrześcijaństwa w Indiach?

Bhaha Singh w swoim artykule „wykluczeni spośród wykluczonych opisuje dyskryminację dalitów , którzy są chrześcijanami w Indiach. Od czasu objęcia władzy przez partie hinduistyczną premier Indii Modi z bardzo wielką uwagą i dokładnością realizuje plan całkowitej likwidacji chrześcijaństwa w Indiach. Bhasha Singh nazywa w tym kontekście rząd Indii „reżimem Modiego”. W Sądzie Najwyższym Indii od 15 lat toczy się postepowanie na rzecz przywrócenia dla dalitów, którzy są chrześcijanami praw konstytucyjnych. Reżim Modiego jasno pokazał, że jest przeciwny tym propozycjom, bo poprawa sytuacji dalitów którzy są chrześcijanami sprawiłaby, że to „osłabiłoby” hinduizm i dodatkowo nasiliłoby kontrowersje związane z chrześcijaństwem. W ostatnim czasie w dalitom wyznającym hindiuzm przyznano parytet celem polepszenia ich pozycji społecznej i ekonomicznej, aby poprawić ich los wynikający z niedotykalności. Satatus taki nie przysługuje jednak osbom, które nawróciły się na inne religie a więc chrześcijanom. Na spotkaniu w Kerali minister sprawiedliwości społecznej Thawar Chand Gehlot oświadczył: „Nie będziemy naginać zarejestrowanego statusu kastowego dla konwertytów”. W podobny sposób wypowiedział się sekretarz wydziału ds. zarejestrowanych kast Indyjskiej Partii Ludowej BJP Sanjay Paswan. W wypowiedzi dla „Outlook” powiedział on: „Odeszli od hinduizmu, aby wyrwać się z dyskryminacji kastowej, a teraz chcą nas wykorzystać, twierdząc, że są dyskryminowani. Oni powszechnie krytykują hinduizm za kastowość, lecz partia stoi na stanowisku, że jeżeli ci ludzie chcą korzystać z parytetu, to niech przedtem wrócą do hinduizmu i niech poddadzą się wymaganym w tym celu obrzędom ghar wapasi”.

Bhasha Singh pisze, że stosowanie kryterium religijnego w przypadku przyznania parytetu dla dalitów nie ma racji bytu. Skoro kasty ustalono na podstawie pracy wykonywanej przez ludzi, to parytet nie może być przyznany według kryterium religijnego. Jeśli zatem chrześcijanie wykonują tę samą pracę, co wyznający hinduizm brukarze i śmieciarze, to konstytucja, która obiecuje wszystkim wolność i równość, nie może tej grupie odmówić tego, co przyznała hinduistycznym dalitom. Były prezes indyjskiego Sądu Najwyższego V. N. Khare powiedział, że „ponieważ sprawa nadal znajduje się w sądzie, musimy czekać na ostateczną decyzję. Sąd Najwyższy na pewno rozpatrzy tę kwestię z punktu widzenia równości i sprawiedliwości”. Tyle że sprawa ugrzęzła w sądzie jeszcze na początku tego wieku i nic nie wskazuje na to, aby miała choć odrobinę przyspieszyć. Adwokat Mustaque Ahmed jest zawiedziony tym, jak się wyraził, niekończącym się aktem niesprawiedliwości i ubolewa z powodu tak powolnego działania Sądu Najwyższego. „Dyskryminacja kastowa jest powszechna. Ona jest w samych genach społeczeństwa indyjskiego. Niezależnie od religii, do której się uciekamy, zawsze jesteśmy uważani za dalitów" mówi Franklin Caesar Thomas, Przewodniczący Krajowej Rady Chrześcijan dalitów

W Indiach żyje około 2,5 miliona dalitów chrześcijan. Wyraźnie widać strach przed Narodowym Stowarzyszeniem Ochotników (RSS) i Indyjską Partią Ludową (BJP) i przed tym, że przyznanie parytetu i innych przywilejów muzułmanom i chrześcijanom uruchomi lawinę.

Franklin Caesar Thomas, jeden z sygnatariuszy protestu dalitów chrześcijan wyraża zdziwienie, że rząd Indyjskiej Partii Ludowej rozszerza parytet na Jatsów i Haryanów, ale odmawia tego samego chrześcijanom. „Konstytucja daje nam prawo wyznawania dowolnej religii, czy zatem osoba pochodząca z zarejestrowanej kasty, która z własnej potrzeby duchowej wybiera chrześcijaństwo, może być pozbawiona praw, jakie ta sama konstytucja przyznaje ludziom z zarejestrowanej kasty?”. Za śmieszne uważa on obawy o uszczuplenie dostępnych środków wskutek przyznania ich także dalitom chrześcijanom wyjaśniając, że w 1950 r. istniało 600 społeczności należących do kast zarejestrowanych, a obecnie jest ich ponad 1200. „Skoro do tamtej liczby można było dodać 600 nowych społeczności, to czemu nie można dodać jeszcze chrześcijan?”.

Dalitom chrześcijanom odmawia się także ochrony w ramach Ustawy o zapobieganiu okrucieństwu wobec zarejestrowanych kast i plemion. Mimo że ludzie ci są ofiarami przemocy na tle kastowym, ustawa ta nie pozwala im na składanie żadnych skarg przeciwko prześladowcom.

 

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »