Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Środa, 15 sierpnia 2018 r.

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Julianny, Marii, Napoleona, Stefana Czytania z Pisma Świętego: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Ps 45,7.10-12.14-15; 1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56 A Maryja wybrała się w tym czasie i wyruszyła z pośpiechem w góry do pewnego miasta [przynależącego do pokolenia] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy pozdrowienie Maryi usłyszała Elżbieta, poruszyło się dziecię w jej łonie, ona zaś, napełniona Duchem Świętym, zawołała w uniesieniu wielkim. Jesteś błogosławiona wśród niewiast, błogosławiony także owoc twojego łona. Skądże mi to [szczęście], że oto sama Matka Pana mojego przychodzi do mnie? Gdy tylko zabrzmiał w uszach moich głos twojego pozdrowienia, poruszyło się radośnie dziecię w moim łonie. O, błogosławiona jesteś za to, żeś uwierzyła w spełnienie się wszystkiego, co Pan ci powiedział. A Maryja odrzekła: Uwielbia dusza moja Pana i duch mój rozradował się w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na małość sługi swojej. Oto teraz będą mnie nazywać błogosławioną wszystkie narody. Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego. Jego miłosierdzie zaś z pokole–nia na pokolenie względem tych, którzy się Go boją. Ramieniem swoim moc okazał, rozproszył tych, co się wynosili w swym sercu. Możnych usunął z ich tronów,a pokornych wywyższył. Głodnych napełnił dobrami,bogaczy zaś z niczym odprawił. Wejrzał na Izraela, swego sługę, przypominając [dawne] miłosierdzie swoje, jak to powiedział ojcom naszym o Abrahamie i o potomstwie jego na wieki. I pozostała z nią Maryja około trzech miesięcy, a potem wróciła do swego domu.

Biblia Warszawsko-Praska, Łk 1,39-56

2 sierpnia 2018 minęła druga rocznica śmierci kardynała Franciszka Macharskiego

2018-08-03, KL

2 sierpnia 2018  mineła druga rocznica śmierci kardynała Franciszka Macharskiego - pasterza, który prowadził Kościół krakowski oraz nas osobiście, dając świadectwo wiary i mądrości.
 
Arcybiskup Grzegorz Ryś w homilii wygłoszonej po śmierci kardynała Franciszka Macharskiego w Sanktuarium Ecce Homo podczas mszy, która stanowiła pożegnanie kardynała Franciszka z tym miejscem, zwrócił uwagę na to, że data śmierci kard. Franciszka w sposób szczególny związana jest z Porcjunkulą - kaplicą dla duchowości franciszkańskiej niezwykle istotną, kaplicą, którą własnymi rękami wzniósł św. Franciszek.
 
W Wieliczce, w kościele oo. franciszkanów reformatów znajduje się wierna kopia Porcjunkuli. O godzinie 20.00 w dniu, w którym kardynał Franciszek odszedł do Domu Ojca została odprawiona Msza święta.
 
Czym jest Porcjunkula?
Porcjunkula – to kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, którą św. Franciszek w XIII wieku odbudował, otrzymawszy ją w darze od benedyktynów. Znajduje się ona ok. 2 km od Asyżu, jej wierną kopię zrealizowano w klasztorze franciszkanów-reformatów w Wieliczce, 11 czerwca 2000 roku poświęcił ją kard. Franciszek Macharski.
Dlaczego Porcjunkula jest istotna? Precyzyjnie wyjaśnił to w homilii pogrzebowej ks. abp Grzegorz Ryś: "Człowiek nie wybiera godziny swojej śmierci. Nikt z nas nie rozporządza sobą w taki sposób. Nikt z nas nie decyduje, kiedy się rodzi i nikt z nas nie decyduje, kiedy umiera. Ten czas jest wyjątkowy na wiele sposobów. Sama godzina śmierci – 9.37. Całe życie szedł za Janem Pawłem. 9.37 tak jak 21.37. Zawsze po jego śladach, na swój sposób, więc akurat ranna 9.37, na swój sposób. Od godziny ważniejszy jest jednak dzień.
Dziś cały Kościół jest duchowo w pielgrzymce do Porcjunkuli. 800 lat temu Franciszek uzyskał od papieża Honoriusza III odpust zupełny dla każdego, kto nawiedzi Porcjunkulę.
Jak się wchodzi do Porcjunkuli, nad wejściem jest taki napis: Haec est porta vitae aeternae – To jest brama życia wiecznego. Kardynał umarł w Porcjunkuli. Franciszek nie mógł umrzeć

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »