Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Niedziela, 19 sierpnia 2018 r.

Andrzeja, Bolesława, Donata, Emilii, Ezechiela, Jana, Juliana, Julianny, Juliusza, Ludwika, Magnusa, Mariana, Sykstusa, Tekli, Tymoteusza, Wiktora Czytania z Pisma Świętego: Prz 9, 1-6; Ps 34 (33), 2-3. 10-11. 12-13. 14-15; Ef 5, 15-20; J 6, 51-58 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Kto posila się tym chlebem, będzie żył na wieki. Chlebem zaś, który Ja dam, jest moje ciało na życie świata. Poczęli się tedy sprzeczać między sobą Żydzi mówiąc: Jakże On może dać nam własne ciało na pokarm? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Każdy, kto pożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Moje ciało – to prawdziwy pokarm, a krew moja – to prawdziwy napój. Kto pożywa moje ciało i pije moją krew, stanowi jedno ze Mną, a Ja z nim. Podobnie jak mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję dzięki Ojcu, tak też i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. Oto chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on podobny do chleba, który spożywali wasi ojcowie i pomarli. Kto pożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Biblia Warszawsko-Praska, J 6,51-58

Rozpoczyna się spotkanie wspólnoty jezuitów MAGIS 2016

Dwa tysiące wiernych i jezuitów ze wszystkich kontynentów rozpocznie w piątek 15 lipca w Łodzi formacyjne spotkanie MAGIS. W jego kolejnych etapach uczestnicy spotkają się m. in. w Częstochowie, skąd udadzą się na spotkanie z papieżem Franciszkiem w Krakowie.

"To tradycja naszego zakonu, że już od kilkunastu lat przy okazji ŚDM organizujemy programy MAGIS – to łacińskie słowo oznacza +więcej, bardziej, pełniej+ i jest jednym z kluczy naszej ignacjańskiej, jezuickiej duchowości. To jedno z największych przedsięwzięć duszpasterskich realizowanych przez zakon jezuitów. Gromadzimy ok. 2 tys. uczestników z ponad 50 krajów" - poinformował jezuita o. Jacek Olczyk. Bierze w nim udział ok. 250 współbraci z Towarzystwa Jezusowego. "Po kongregacji generalnej naszego zakonu w Rzymie nie ma innego podobnego zgromadzenia skupiającego tak wielu jezuitów z całego świata z naszym głównym przełożonym ojcem generałem Adolfo Nicolasem na czele" - dodał.

MAGIS 2016 to program składający się z trzech części. Uczestnicy – członkowie jezuickich wspólnot z całego świata - spędzą w Łodzi trzy dni; w sobotę na osiedlu studenckim im. Lumumby spotkają się z generałem zakonu jezuitów.

"W niedzielę uczestnicy podzieleni na ok. 20-osobowe grupy, wymieszane pod względem narodowościowym, pojadą do wyznaczonych wcześniej 97 miejsc na terenie Polski, Litwy, Czech i Słowacji, gdzie wezmą udział w eksperymentach ignacjańskich" - wyjaśnił Olczyk.

Eksperymenty ignacjańskie to propozycje różnych aktywności: duchowych, kulturowych, artystycznych, społecznych, które pomogą młodym doświadczyć wspólnoty, gromadzić doświadczenia i zbliżyć się Chrystusa. Młodzież będzie np. pracować w domach pomocy społecznej, z dziećmi, sprzątać szlaki turystyczne, pielgrzymować na rowerach i kajakach czy uczestniczyć w warsztatach rękodzieła.

Po tym etapie wszyscy uczestnicy MAGIS 2016 spotkają się 23 lipca w Częstochowie, gdzie odbędzie się Festiwal Narodów prezentujący różnorodność ich kultur, języków i talentów. Wśród reprezentantów 50 krajów biorących udział w wydarzeniu najliczniejsze – ponad stuosobowe - są grupy z Francji, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. Najskromniej reprezentowanym kontynentem jest Australia, z której przyjedzie 30 osób.

Z Częstochowy pielgrzymi pojadą do Krakowa na spotkanie z papieżem Franciszkiem, który jest pierwszym w historii Kościoła jezuitą zasiadającym na tronie Piotrowym. (PAP)

 

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »