Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Sobota, 21 kwietnia 2018 r.

Dzień powszedni - wspomnienie św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła Abelarda, Aleksandry, Anastazego, Anzelma, Apollina, Apoloniusza, Bartosza, Bartłomieja, Feliksa, Konrada, Żelisława Czytania z Pisma Świętego: Dz 9, 31-42; Ps 116B (115), 12-13. 14-15. 16-17; J 6, 55. 60-69 W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: Moje ciało – to prawdziwy pokarm, a krew moja – to prawdziwy napój. Wielu tedy uczniów, usłyszawszy to, mówiło: Trudna to mowa!Któż może jej słuchać? A Jezus, skoro tylko zauważył, że uczniowie poczęli szemrać, rzekł do nich: To już tym się gorszycie? [A cóż będzie], gdy zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? Tylko duch daje życie, ciało zaś na nic się nie przyda. Słowa, które Ja do was wypowiedziałem, są i duchem, i życiem. Wśród was są jednak tacy, którzy nie mają wiary. Jezus wiedział bowiem od początku, którzy to są ci, co nie mają wiary. Wiedział też, kto miał Go wydać. Rzekł tedy do nich: Oto dlaczego powiedziałem wam: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane od Ojca. Wtedy odeszło wielu Jego uczniów i już Mu nie towarzyszyli. Zapytał więc Jezus Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść? Na to rzekł Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Przecież to Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i zrozumieli, że Ty jesteś Świętym Boga.

Biblia Warszawsko-Praska, J 6,55.60-69

403 lata po jego śmierci, w Japonii beatyfikowano samuraja męczennika

W japońskim mieście Osaka beatyfikowany został we wtorek, 7 lutego 2017 roku, samuraj męczennik Justus Takayama Ukon, żyjący na przełomie XVI i XVII wieku. Był on panem feudalnym, który bronił wiary w okresie prześladowań chrześcijan w swym kraju.

Mszy beatyfikacyjnej „samuraja Chrystusa”, jak jest nazywany, przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Angelo Amato.

Japoński błogosławiony był „miłosierny wobec swych poddanych, pomagał biednym, wspierał samurajów w potrzebie” - powiedział kardynał Amato. Założył braterstwo miłosierdzia. Odwiedzał chorych, szczodrze rozdawał jałmużnę” – dodał. Jak podkreślił papieski delegat, Ukon zajmował się także pochówkiem ubogich i tych, którzy nie mieli rodzin. Działał na rzecz szerzenia chrześcijaństwa i zakładania zakonów. Na jego ziemiach, zamieszkanych przez 30 tysięcy osób, około 25 tysięcy przyjęło chrześcijaństwo.

Kiedy w 1587 roku zaczęły się prześladowania chrześcijan, a szogun Hideyoshi nakazał wydalenie misjonarzy, Ukon i jego ojciec wybrali ubóstwo. Kiedy zaś w 1614 roku kolejny władca definitywnie zakazał chrześcijaństwa, Ukon udał się na zesłanie na Filipiny z 300 chrześcijanami. Tam zmarł z wycieńczenia po około 40 dniach.

W całej Japonii, nie tylko wśród chrześcijan, nowy błogosławiony znany jest też jako wielki mistrz ceremoniału parzenia herbaty.

(wiadomość za Radio Watykańskie )

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »