Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Poniedziałek, 22 stycznia 2018 r.

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Wincentego, diakona i męczennika
Dzień Dziadka
Anastazego, Dominika, Doriana, Gaudentego, Kasandry, Laury, Mateusza, Sulisława, Uriela, Wincentego Czytania z Pisma Świętego: 2 Sm 5, 1-7. 10; Ps 89 (88), 20. 21-22. 25-26; Mk 3, 22-30 Tymczasem uczeni w Piśmie, ci, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i wyrzuca złe duchy przez przywódcę złych duchów. Przywoławszy ich tedy do siebie, mówił do nich w przypowieściach: Jakżeż szatan może wyrzucać szatana? Jeżeli jakieś królestwo jest rozdarte samo w sobie, to nie może ono ostać się długo. Podobnie jeśli jakiś dom jest podzielony sam w sobie, to też nie ostanie się długo. Jeśli więc szatan występuje przeciwko sobie samemu i sam się rozdziela, to nie może trwać długo. Już z nim koniec. Lecz nikt nie może wejść do domu człowieka silnego i zagrabić jego majętność, chyba że wpierw zwiąże owego mocarza, a potem dopiero złupi jego dom. Zaprawdę powiadam wam: wszystko będzie ludziom wybaczone, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się dopuścili. Lecz jeśli ktoś bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie będzie mu to odpuszczone: na wieki winien jest grzechu. To dlatego [tak oświadczył], iż mówili: Ma ducha nieczystego.

Biblia Warszawsko-Praska, Mk 3,22-30

Kościół Katolicki w Indiach przygotował na Boże Narodzenie 2016 niezwykłe, odważne świadectwo żywej wiary.

Ogłoszony w tych dniach przez Konferencję Episkopatu Indii dokument jakim jest "Polityka na rzecz upodmitowienia dalitów należących do Koscioła Katolockieho w Indiach" to świadectwo odważnego umiłowania Chrystusa w najbiedniejszych. Dokument ten ogłoszony przez Kosciół w kraju Meczenników z Odishy", gdzie wciąż trwaja prześladowania chrześciajn jest świadectwem żywej wiary.Biskupi Indii ogłaszając nową politykę pragna przyczynić sie do "zniesienia praktyki niedotykalności i dyskryminacji kastowej na wszystkich poziomach, do poprawy warunków życia dalitów" a szczególnie chcą wspierać dalitom którzy są chrzescijanami w uzyskaniu przez nich ochrony konstytucyjnej i sprawiedliwości ze strony państwa”.
Dla nas chrześcijan w Europie to świadectwo wiary braci z Indii żyjących w ciągłym zagrożeniu i poniżeniu to odpowiedź na frustracje i inteletkualne rozterki. Niech nas zachęci do twórczej aktywności w działaniu na rzecz pokrzywdzonych i zmarginalizowanych. Chrześcijanie w Indiach powinni dostać wsparcie z Europy w swoich dążeniach  do szerzenia  dobra i miłości do człowieka. 

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »