Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Sobota, 21 kwietnia 2018 r.

Dzień powszedni - wspomnienie św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła Abelarda, Aleksandry, Anastazego, Anzelma, Apollina, Apoloniusza, Bartosza, Bartłomieja, Feliksa, Konrada, Żelisława Czytania z Pisma Świętego: Dz 9, 31-42; Ps 116B (115), 12-13. 14-15. 16-17; J 6, 55. 60-69 W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: Moje ciało – to prawdziwy pokarm, a krew moja – to prawdziwy napój. Wielu tedy uczniów, usłyszawszy to, mówiło: Trudna to mowa!Któż może jej słuchać? A Jezus, skoro tylko zauważył, że uczniowie poczęli szemrać, rzekł do nich: To już tym się gorszycie? [A cóż będzie], gdy zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? Tylko duch daje życie, ciało zaś na nic się nie przyda. Słowa, które Ja do was wypowiedziałem, są i duchem, i życiem. Wśród was są jednak tacy, którzy nie mają wiary. Jezus wiedział bowiem od początku, którzy to są ci, co nie mają wiary. Wiedział też, kto miał Go wydać. Rzekł tedy do nich: Oto dlaczego powiedziałem wam: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane od Ojca. Wtedy odeszło wielu Jego uczniów i już Mu nie towarzyszyli. Zapytał więc Jezus Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść? Na to rzekł Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Przecież to Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i zrozumieli, że Ty jesteś Świętym Boga.

Biblia Warszawsko-Praska, J 6,55.60-69

Kościół Katolicki w Indiach przygotował na Boże Narodzenie 2016 niezwykłe, odważne świadectwo żywej wiary.

Ogłoszony w tych dniach przez Konferencję Episkopatu Indii dokument jakim jest "Polityka na rzecz upodmitowienia dalitów należących do Koscioła Katolockieho w Indiach" to świadectwo odważnego umiłowania Chrystusa w najbiedniejszych. Dokument ten ogłoszony przez Kosciół w kraju Meczenników z Odishy", gdzie wciąż trwaja prześladowania chrześciajn jest świadectwem żywej wiary.Biskupi Indii ogłaszając nową politykę pragna przyczynić sie do "zniesienia praktyki niedotykalności i dyskryminacji kastowej na wszystkich poziomach, do poprawy warunków życia dalitów" a szczególnie chcą wspierać dalitom którzy są chrzescijanami w uzyskaniu przez nich ochrony konstytucyjnej i sprawiedliwości ze strony państwa”.
Dla nas chrześcijan w Europie to świadectwo wiary braci z Indii żyjących w ciągłym zagrożeniu i poniżeniu to odpowiedź na frustracje i inteletkualne rozterki. Niech nas zachęci do twórczej aktywności w działaniu na rzecz pokrzywdzonych i zmarginalizowanych. Chrześcijanie w Indiach powinni dostać wsparcie z Europy w swoich dążeniach  do szerzenia  dobra i miłości do człowieka. 

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »