Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Poniedziałek, 22 stycznia 2018 r.

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Wincentego, diakona i męczennika
Dzień Dziadka
Anastazego, Dominika, Doriana, Gaudentego, Kasandry, Laury, Mateusza, Sulisława, Uriela, Wincentego Czytania z Pisma Świętego: 2 Sm 5, 1-7. 10; Ps 89 (88), 20. 21-22. 25-26; Mk 3, 22-30 Tymczasem uczeni w Piśmie, ci, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i wyrzuca złe duchy przez przywódcę złych duchów. Przywoławszy ich tedy do siebie, mówił do nich w przypowieściach: Jakżeż szatan może wyrzucać szatana? Jeżeli jakieś królestwo jest rozdarte samo w sobie, to nie może ono ostać się długo. Podobnie jeśli jakiś dom jest podzielony sam w sobie, to też nie ostanie się długo. Jeśli więc szatan występuje przeciwko sobie samemu i sam się rozdziela, to nie może trwać długo. Już z nim koniec. Lecz nikt nie może wejść do domu człowieka silnego i zagrabić jego majętność, chyba że wpierw zwiąże owego mocarza, a potem dopiero złupi jego dom. Zaprawdę powiadam wam: wszystko będzie ludziom wybaczone, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się dopuścili. Lecz jeśli ktoś bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie będzie mu to odpuszczone: na wieki winien jest grzechu. To dlatego [tak oświadczył], iż mówili: Ma ducha nieczystego.

Biblia Warszawsko-Praska, Mk 3,22-30

Adoracja pasterska Hugona van der Goesa

W Staatliche Museen w Berlinie znajduje się duży (97 x 245 cm) obraz Hugona van der Goesa przedstawiający Pokłon pasterzy. Datowany na ok. 1480 r. obraz został tak zakomponowany, aby pozostawić oglądającego poza przedstawianą sceną, lecz jednocześnie uczynić go w przemyślny sposób uczestnikiem Epifanii Jezusowej.

W Narodzinach uczestniczymy zaglądając przez zawieszoną na obrazie kotarę odsłanianą ceremonialnie przez dwóch starotestamentowych proroków-kapłanów: Izajasza i Jeremiasza, wieszczących w Starym Testamencie narodziny Zbawiciela. Hugo van der Goes, poprzez proroków, przypomina także o pradawnej tradycji zasłony, która zasłaniała Miejsce Święte Świętych w Świątyni Salomona. Za kotarą, którą tylko w wybrane dni w roku mogli przekroczyć jedynie wybrani – najwyżsi kapłani, w Arce Przymierza mieszkał Bóg! Teraz prorocy odsłaniają kotarę przed nami, abyśmy z Nim obcowali! Zostaliśmy dopuszczeni do Najwyższej Świętości „Bóg porzucił szczęście swoje, wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje (...). A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami". Uchylona obustronnie zasłona oznacza, że stoimy przed tabernaculum – namiotem Arki, Domem Boga! Pamiętajmy, że ceremoniał odsłaniania treści miał szczególne znaczenie – stąd taka mnogość ołtarzy „szafiastych" w średniowieczu, które otwierane były tylko w szczególne święta.

Kolejnym ważnym nowatorstwem jest odstępstwo od wymaganej tematem powagi kompozycji. Nie ma przecież ważniejszych wydarzeń w chrześcijaństwie od Narodzin Zbawiciela oraz ofiary Chrystusa w dziele zbawienia! Dlatego tematy te podejmowane były z wielką powagą. Tymczasem w obrazie van der Goesa statyczne i hieratyczne pozostają jedynie postaci Świętej Rodziny. Jak w tradycji średniowiecznego obrazowania przyjęto, scena zakomponowana została symetrycznie: żłóbek z Dzieciną w centrum oraz klęczący Maryja z Józefem po bokach. Poza tym, w dziele panuje rozgardiasz, ruch, ożywienie. W stajence jest tłum postaci. Z lewej strony do stajni wbiegają pasterze, ściągając w biegu czapki z głów, przyklękając, świecąc gołymi kolanami. Jakże to niekanoniczne! W otworze wejścia, za nimi widać dwóch kolejnych pasterzy zmierzających witać Zbawcę z muzyką. Oni już usłyszeli zwiastowanie anielskie głoszone tej nocy wszystkim czuwającym: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie" (Łk 2.10-12). W oknie stajni, w głębi widać anioła przemawiającego z nieba do innych pasterzy. „Ubodzy, was to spotkało, witać Go przed bogaczami" – woła do nas Hugo van der Goes! Jezus jest Zbawcą dla nas wszystkich, a nie tylko dla ekskluzywnych wybrańców. JW

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »