Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Niedziela, 19 sierpnia 2018 r.

Andrzeja, Bolesława, Donata, Emilii, Ezechiela, Jana, Juliana, Julianny, Juliusza, Ludwika, Magnusa, Mariana, Sykstusa, Tekli, Tymoteusza, Wiktora Czytania z Pisma Świętego: Prz 9, 1-6; Ps 34 (33), 2-3. 10-11. 12-13. 14-15; Ef 5, 15-20; J 6, 51-58 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Kto posila się tym chlebem, będzie żył na wieki. Chlebem zaś, który Ja dam, jest moje ciało na życie świata. Poczęli się tedy sprzeczać między sobą Żydzi mówiąc: Jakże On może dać nam własne ciało na pokarm? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Każdy, kto pożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Moje ciało – to prawdziwy pokarm, a krew moja – to prawdziwy napój. Kto pożywa moje ciało i pije moją krew, stanowi jedno ze Mną, a Ja z nim. Podobnie jak mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję dzięki Ojcu, tak też i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. Oto chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on podobny do chleba, który spożywali wasi ojcowie i pomarli. Kto pożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Biblia Warszawsko-Praska, J 6,51-58

Claude Lorrain - Krajobraz z Noli me tangere

2018-05-10, JW

Opuszczony przez Zmartwychwstałego grób znajduje się u podnóża Golgoty, na której szczycie widać trzy krzyże: Chrystusa i ukrzyżowanych wraz z nim złoczyńców. W ościerznicach, z których z wielką siłą wysadzono kamienne drzwi, a które leżą teraz przed grobem, stoi anioł, szczelnie wypełniając swoją postacią otwór drzwi, zwrócony obliczem ku oddalającym się kobietom. Zaskoczone kobiety stoją przy ogrodzeniu, postaci są zbyt małe, by można mówić o rozterce, jednakże to zatrzymanie, to, że nie oddalają się od grobu, lecz stoją trzymając swoje flakony i puzderka, wyraźnie wskazuje na pomieszanie, konsternację, zaskoczenie. W pewnym oddaleniu, w lewym polu obrazu, klęczy Maria Magdalena. Swój flakon postawiła na ziemi, tułów chyli się do przodu, ku postaci Chrystusa. Zmartwychwstały ledwie jest okryty błękitnym płaszczem udrapowanym na nagim ciele. Na głowie ma niewielki kapelusz, zaś w prawej ręce trzyma łopatę o długim stylisku. Obie części narracyjne dzieła: niewiasty przy grobie i Marię Magdalenę z Chrystusem - Ogrodnikiem, oddziela wspaniała panorama Jerozolimy obwiedzionej ogromnym murem. Wszystko tonie w bujnej wspaniałej roślinności. Żyznej i doskonałej.

Pytamy, dlaczego Chrystus przychodzi jako ogrodnik? Chce oschłą i pozbawioną życia duszę zamienić w kwitnący ogród, bowiem życie bez Boga jest pustynią bez życia. Jezus zmartwychwstał, aby przywrócić do życia pustą duszę człowieka.

Symbol ogrodu znany jest ze Starego Testamentu. Po grzechu pierwszych rodziców, Bóg wypędził ich z ogrodu Eden, a przy jego bramach postawił na straży aniołów, którzy z mieczami strzegli dostępu do raju. W poranek Zmartwychwstania aniołowie wskazują na pusty grób Jezusa i obwieszczają, że bramy raju ponownie otwarto dla ludzi. Wystarczy uznać w Zmartwychwstałym swojego Mistrza, aby dusza człowieka stała się jak kwitnący ogród.

Claude Larrain, Krajobraz ze sceną Noli me tangere, 1681 r. olej na płótnie 84,5 x 141 cm, Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt

korzystano z tekstu ks. Mariusza Rosika "Tego poranka...", http://www.naszczas.pl/biblia/opowiesci-biblijne/zmartwychwstanie-panskie/ (2018-03-30)

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »