Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Poniedziałek, 22 stycznia 2018 r.

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Wincentego, diakona i męczennika
Dzień Dziadka
Anastazego, Dominika, Doriana, Gaudentego, Kasandry, Laury, Mateusza, Sulisława, Uriela, Wincentego Czytania z Pisma Świętego: 2 Sm 5, 1-7. 10; Ps 89 (88), 20. 21-22. 25-26; Mk 3, 22-30 Tymczasem uczeni w Piśmie, ci, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i wyrzuca złe duchy przez przywódcę złych duchów. Przywoławszy ich tedy do siebie, mówił do nich w przypowieściach: Jakżeż szatan może wyrzucać szatana? Jeżeli jakieś królestwo jest rozdarte samo w sobie, to nie może ono ostać się długo. Podobnie jeśli jakiś dom jest podzielony sam w sobie, to też nie ostanie się długo. Jeśli więc szatan występuje przeciwko sobie samemu i sam się rozdziela, to nie może trwać długo. Już z nim koniec. Lecz nikt nie może wejść do domu człowieka silnego i zagrabić jego majętność, chyba że wpierw zwiąże owego mocarza, a potem dopiero złupi jego dom. Zaprawdę powiadam wam: wszystko będzie ludziom wybaczone, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się dopuścili. Lecz jeśli ktoś bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie będzie mu to odpuszczone: na wieki winien jest grzechu. To dlatego [tak oświadczył], iż mówili: Ma ducha nieczystego.

Biblia Warszawsko-Praska, Mk 3,22-30

Matka Boża Łaskawa

2015-05-09, Figura Matki Bożej Łaskawej, foto: Christiani

W święto patronalne świątyni Ojców Jezuitów p.w. Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy, czyli 9 maja, ulicami i wałami Starego Miasta obnosiliśmy piękną i zabytkową figurę Maryi. Autorstwo pochodzącej z lat 20-tych XVIII w. tzw. figury feretronowej – procesyjnej przypisywane jest Bartłomiejowi Michałowi Bernatowiczowi, właścicielowi dużego warszawskiego warsztatu rzeźbiarskiego.
Figura, a także czczony w staromiejskiej świątyni jezuickiej obraz oraz okazały ołtarz baldachimowy (obecnie w Słomczynie pod Warszawą) zamówione zostały do warszawskiego kościoła ojców pijarów na ul. Długiej i pozostawały w nim do kasaty w 1834 r. zakonu przez cara Mikołaja I, kiedy świątynia zamieniona została w cerkiew prawosławną. Wiele przedmiotów kultu z tej świątyni spotkał los tułaczy: figurę i obraz Matki Bożej Łaskawej, ołtarz, nagrobek dobroczyńcy warszawskich pijarów, wojewody Jana Tarły...
Niewielka rzeźba wysokości ok. 70 cm przedstawia stojącą w lekkim kontrapoście Marię, trzymającą w obu dłoniach połamane strzały Gniewu Bożego. Matka Boska odziana jest w złotą, przewiązaną w pasie złotą suknię oraz błękitny płaszcz – pelerynę. Ciemne włosy opadają ciężkimi falami na ramiona i plecy. Głowę wieńczy 6-pałąkowa korona. Twarz o słodkim, łagodnym wyrazie, oczy zwrócone lekko ku dołowi – figura przeznaczona do procesyjnego noszenia w feretronie, na ramionach wiernych, dlatego kierując wzrok ku dołowi, ogarnia miłosnym i miłosiernym wejrzeniem zgromadzony w procesji lud Boży.
Prosimy Cię zatem najukochańsza Matko, pośredniczko i pocieszycielko, tak, jak zawsze wybawiałaś nas z opresji, niewoli, tak i teraz wspomóż nas, abyśmy dokonywali mądrych wyborów i podejmowali dobre decyzje. (JW)

Figura Matki Bożej Łaskawej, foto: Christiani

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »