Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Niedziela, 22 lipca 2018 r.

Albina, Benona, Bolesławy, Cyryla, Józefa, Leny, Letycji, Magdy, Magdaleny, Marii, Mileny, Nicefora, Platona, Teofila Czytania z Pisma Świętego: Jr 23, 1-6; Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6; Ef 2, 13-18; Mk 6, 30-34 Apostołowie zaś znów zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu o wszystkim, czego dokonali i czego nauczali. A On rzekł do nich: Odejdźcie sami na osobność i odpocznijcie trochę. Było tam bowiem wielu przychodzących i odchodzących, tak że nie mieli nawet czasu, by się posilić. Wstąpiwszy tedy do łodzi udali się sami na osobność. Lecz zauważono ich, gdy odpływali. I rozpoznało [ich] wielu. Ściągnęli tedy pieszo ze wszystkich miast, a niektórzy nawet ich uprzedzili. A Jezus, wysiadłszy, ujrzał tłum wielki. I ulitował się nad nimi, bo byli jakby owce nie mające pasterza. I począł im głosić liczne nauki.

Biblia Warszawsko-Praska, Mk 6,30-34

Matka Boża Łaskawa

2015-05-09, Figura Matki Bożej Łaskawej, foto: Christiani

W święto patronalne świątyni Ojców Jezuitów p.w. Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy, czyli 9 maja, ulicami i wałami Starego Miasta obnosiliśmy piękną i zabytkową figurę Maryi. Autorstwo pochodzącej z lat 20-tych XVIII w. tzw. figury feretronowej – procesyjnej przypisywane jest Bartłomiejowi Michałowi Bernatowiczowi, właścicielowi dużego warszawskiego warsztatu rzeźbiarskiego.
Figura, a także czczony w staromiejskiej świątyni jezuickiej obraz oraz okazały ołtarz baldachimowy (obecnie w Słomczynie pod Warszawą) zamówione zostały do warszawskiego kościoła ojców pijarów na ul. Długiej i pozostawały w nim do kasaty w 1834 r. zakonu przez cara Mikołaja I, kiedy świątynia zamieniona została w cerkiew prawosławną. Wiele przedmiotów kultu z tej świątyni spotkał los tułaczy: figurę i obraz Matki Bożej Łaskawej, ołtarz, nagrobek dobroczyńcy warszawskich pijarów, wojewody Jana Tarły...
Niewielka rzeźba wysokości ok. 70 cm przedstawia stojącą w lekkim kontrapoście Marię, trzymającą w obu dłoniach połamane strzały Gniewu Bożego. Matka Boska odziana jest w złotą, przewiązaną w pasie złotą suknię oraz błękitny płaszcz – pelerynę. Ciemne włosy opadają ciężkimi falami na ramiona i plecy. Głowę wieńczy 6-pałąkowa korona. Twarz o słodkim, łagodnym wyrazie, oczy zwrócone lekko ku dołowi – figura przeznaczona do procesyjnego noszenia w feretronie, na ramionach wiernych, dlatego kierując wzrok ku dołowi, ogarnia miłosnym i miłosiernym wejrzeniem zgromadzony w procesji lud Boży.
Prosimy Cię zatem najukochańsza Matko, pośredniczko i pocieszycielko, tak, jak zawsze wybawiałaś nas z opresji, niewoli, tak i teraz wspomóż nas, abyśmy dokonywali mądrych wyborów i podejmowali dobre decyzje. (JW)

Figura Matki Bożej Łaskawej, foto: Christiani

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »