Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Sobota, 21 kwietnia 2018 r.

Dzień powszedni - wspomnienie św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła Abelarda, Aleksandry, Anastazego, Anzelma, Apollina, Apoloniusza, Bartosza, Bartłomieja, Feliksa, Konrada, Żelisława Czytania z Pisma Świętego: Dz 9, 31-42; Ps 116B (115), 12-13. 14-15. 16-17; J 6, 55. 60-69 W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: Moje ciało – to prawdziwy pokarm, a krew moja – to prawdziwy napój. Wielu tedy uczniów, usłyszawszy to, mówiło: Trudna to mowa!Któż może jej słuchać? A Jezus, skoro tylko zauważył, że uczniowie poczęli szemrać, rzekł do nich: To już tym się gorszycie? [A cóż będzie], gdy zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? Tylko duch daje życie, ciało zaś na nic się nie przyda. Słowa, które Ja do was wypowiedziałem, są i duchem, i życiem. Wśród was są jednak tacy, którzy nie mają wiary. Jezus wiedział bowiem od początku, którzy to są ci, co nie mają wiary. Wiedział też, kto miał Go wydać. Rzekł tedy do nich: Oto dlaczego powiedziałem wam: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane od Ojca. Wtedy odeszło wielu Jego uczniów i już Mu nie towarzyszyli. Zapytał więc Jezus Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść? Na to rzekł Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Przecież to Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i zrozumieli, że Ty jesteś Świętym Boga.

Biblia Warszawsko-Praska, J 6,55.60-69

Matka Boża Łaskawa

2015-05-09, Figura Matki Bożej Łaskawej, foto: Christiani

W święto patronalne świątyni Ojców Jezuitów p.w. Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy, czyli 9 maja, ulicami i wałami Starego Miasta obnosiliśmy piękną i zabytkową figurę Maryi. Autorstwo pochodzącej z lat 20-tych XVIII w. tzw. figury feretronowej – procesyjnej przypisywane jest Bartłomiejowi Michałowi Bernatowiczowi, właścicielowi dużego warszawskiego warsztatu rzeźbiarskiego.
Figura, a także czczony w staromiejskiej świątyni jezuickiej obraz oraz okazały ołtarz baldachimowy (obecnie w Słomczynie pod Warszawą) zamówione zostały do warszawskiego kościoła ojców pijarów na ul. Długiej i pozostawały w nim do kasaty w 1834 r. zakonu przez cara Mikołaja I, kiedy świątynia zamieniona została w cerkiew prawosławną. Wiele przedmiotów kultu z tej świątyni spotkał los tułaczy: figurę i obraz Matki Bożej Łaskawej, ołtarz, nagrobek dobroczyńcy warszawskich pijarów, wojewody Jana Tarły...
Niewielka rzeźba wysokości ok. 70 cm przedstawia stojącą w lekkim kontrapoście Marię, trzymającą w obu dłoniach połamane strzały Gniewu Bożego. Matka Boska odziana jest w złotą, przewiązaną w pasie złotą suknię oraz błękitny płaszcz – pelerynę. Ciemne włosy opadają ciężkimi falami na ramiona i plecy. Głowę wieńczy 6-pałąkowa korona. Twarz o słodkim, łagodnym wyrazie, oczy zwrócone lekko ku dołowi – figura przeznaczona do procesyjnego noszenia w feretronie, na ramionach wiernych, dlatego kierując wzrok ku dołowi, ogarnia miłosnym i miłosiernym wejrzeniem zgromadzony w procesji lud Boży.
Prosimy Cię zatem najukochańsza Matko, pośredniczko i pocieszycielko, tak, jak zawsze wybawiałaś nas z opresji, niewoli, tak i teraz wspomóż nas, abyśmy dokonywali mądrych wyborów i podejmowali dobre decyzje. (JW)

Figura Matki Bożej Łaskawej, foto: Christiani

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »