Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Piątek, 23 lutego 2018 r.

Damiana, Izabeli, Marty, Piotra, Polikarpa, Romy, Stefana, Łazarza Czytania z Pisma Świętego: Ez 18, 21-28; Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8; Mt 5, 20-26 Zapewniam was bowiem: Jeśli waszą doskonałością nie będziecie przewyższać uczonych w Piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, jak mówiono ojcom waszym: Nie zabijaj! A gdyby ktoś dopuścił się zabójstwa, będzie odpowiadał przed sądem. Otóż Ja wam mówię, że kto by się rozgniewał na brata swego, ten już stanie przed sądem. A gdyby powiedział na swego brata: “głupcze", będzie odpowiadał przed Sanhedrynem. A gdyby mu powiedział: “bezbożniku", czeka go kara ognia piekielnego. Gdy więc będziesz składał dar swój przed ołtarzem i przypomnisz sobie, że brat twój ma jakiś żal do ciebie, zostaw twój dar tam przed ołtarzem, a idź i pojednaj się najpierw z bratem twoim. Potem dopiero wrócisz i złożysz twój dar. Usiłuj pojednać się z nieprzyjacielem twoim, dopóki jeszcze jesteś z nim w drodze, aby nieprzyjaciel twój nie wydał cię w ręce sędziego, a sędzia w ręce strażnika, i aby cię nie wtrącono w ten sposób do więzienia. Zaprawdę mówię ci: nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie wypłacisz się do ostatniego grosza.

Biblia Warszawsko-Praska, Mt 5,20-26

Mitoraj w Pompejach.
Wystawa czynna do kwietnia 2017 roku

2016-05-27, JW

Prezydent Włoch Sergio Mattarella otworzył 14.05.2016 r. na terenie wykopalisk archeologicznych w Pompejach wystawę rzeźb Igora Mitoraja. Na wystawę składa się 30 monumentalnych rzeźb z brązu inspirowanych sztuką antyczną. Posągi wkomponowano w ruiny starożytnego miasta, zniszczonego 24 sierpnia 79 r. w wyniku wybuchu Wezuwiusza. Przed oficjalnym otwarciem wystawy włoski minister kultury Dario Franceschini powiedział, że spotkał się z artystą w Pietrasanta w Toskanii, gdzie Mitoraj mieszkał i pracował. - Był już wtedy chory. Wyjawił mi, że marzy o tym, by wystawić swe prace w Pompejach - dodał szef resortu kultury.

Tematem rzeźb Mitoraja jest ludzkie ciało: jest tak piękne i doskonałe, że trzeba je pokazywać – powiedział artysta. Odwołuje się i cytuje dzieła i tematy antyczne, mitologiczne, wydarzenia z historii grecko-rzymskiego antyku: Ikar, Centaur, Eros, Mars, Gorgona. Nawiązuje szczególnie do greckiego okresu klasycznego i hellenistycznego uzmysławiając widzowi ludzką naturę i niedoskonałość poprzez umyślne spękania i uszkodzenia powierzchni posągów, a nawet powalenie ich na ziemię, co w przypadku dzieł zazwyczaj w skali monumentalnej, robi ogromne wrażenie obalenia, upadku na wielką skalę. Upodabnia współczesne rzeźby i instalacje do dawno zaginionych kultur, jak np. słynne pozostałości po monumentalnej figurze Konstantyna, zlokalizowanej pierwotnie w apsydzie bazyliki Maksencjusza i Konstantyna w Rzymie (obecnie pozostałości prezentowane na dziedzińcu Palazzo dei Conservatori na rzymskim Kapitolu). Pozostałe „rany" po elementach konstrukcyjnych, czy dewastacji dzieł tak często są cytowane w młodszych o, w wielu przypadkach, dwa tysiąclecia pracach Mitoraja.

- Odczuwam silną potrzebę odnalezienia trwałych punktów odniesienia, niezmiennych wartości, korzeni cywilizacji, w której wzrastałem. Sztuka klasyczna pozwala lepiej żyć w tym głupkowatym świecie. I podobne potrzeby dostrzegam u wielu widzów zmęczonych tzw. nowoczesną sztuką. Już w pierwszym kontakcie z dziełem powinny wyzwalać się emocje. Staram się używać prostego języka znaczeń i symboli oraz skojarzeń, tak by dotarły do każdego widza, bez potrzeby wyjaśniania na piśmie, o co też autorowi chodziło. W dzisiejszej sztuce strasznie mnie irytuje ta wszechobecność słowa. (wywiad Piotra Sarzyńskiego z Igorem Mitorajem, Polityka, 6.10.2014 r.)

W Warszawie wykonał drzwi do kościoła jezuitów przy ulicy Świętojańskiej, a w Rzymie 6-metrowej wysokości wrota do bazyliki Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Drzwi do świątyni Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy zamontowano w 2009 r., uświetniając czterechsetlecie powstania świątyni. Do zlecenia zaprojektowania drzwi przyczynił się Andrzej Kiełbowski SJ, który nieco wcześniej miał okazję podziwiać rzeźbiarską oprawę drzwi Igora Mitoraja wykonaną dla bazyliki Santa Maria degli Angeli w Rzymie.

- Chyba lubi pan takie okazałe ekspozycje na placach, w parkach, na ulicach? - pyta w wywiadzie Piotr Sarzyński.
- Lubię. Stwarzają bowiem zupełnie inne możliwości kontaktu ze sztuką. Prostszego, bo sztuka czeka na ulicy. A ulica żyje. Rzeźby można oglądać w dzień i w nocy. Inaczej wyglądają w słońcu, inaczej w deszczu czy we mgle. Inaczej w świetle porannym, a inaczej w wieczornym. Dzieci wdrapujące się na rzeźby, mamy z wózkami odpoczywające pod pracami, przypadkowi i zaskoczeni tym, co widzą, przechodnie. To jest prawdziwy teatr. A sale muzealnie są sterylne i sztuczne. Rzeźby na ulicy likwidują bariery psychologiczne, bo nie trzeba zaplanować sobie wizyty w muzeum, oraz bariery materialne, bo nie trzeba płacić za bilet.

Dalej artysta odnosi się do sztuki współczesnej: Jeżeli za poważną sztukę uważa się dziś obieranie ziemniaków w galerii, to ja dziękuję, wolę być outsiderem i nie mieć z tym nic wspólnego. Dzisiejszą sztukę zaanektowała niewielka grupa ludzi, aroganckich technokratów, narzucających gusty i systemy wartości, dla których jedynym celem jest zysk. Wszystko jest na sprzedaż: duch, ciało. Bez zahamowań. A karty rozdają marszandzi. Z uporem lansują się te wszystkie „post": postmodernizm, postkonceptualizm, postbeuysa, postduchampa. Sztukę odcinającą się od emocji i prawdziwych przeżyć, od naszych wspólnych korzeni. Wchodzę do muzeum i nic nie rozumiem z tego, co widzę. Jakieś wiszące sznurki, rozrzucone cegły, kupa na prześcieradle.
(wywiad Piotra Sarzyńskiego z Igorem Mitorajem, Polityka, 6.10.2014 r.)

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »