Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Sobota, 21 kwietnia 2018 r.

Dzień powszedni - wspomnienie św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła Abelarda, Aleksandry, Anastazego, Anzelma, Apollina, Apoloniusza, Bartosza, Bartłomieja, Feliksa, Konrada, Żelisława Czytania z Pisma Świętego: Dz 9, 31-42; Ps 116B (115), 12-13. 14-15. 16-17; J 6, 55. 60-69 W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: Moje ciało – to prawdziwy pokarm, a krew moja – to prawdziwy napój. Wielu tedy uczniów, usłyszawszy to, mówiło: Trudna to mowa!Któż może jej słuchać? A Jezus, skoro tylko zauważył, że uczniowie poczęli szemrać, rzekł do nich: To już tym się gorszycie? [A cóż będzie], gdy zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? Tylko duch daje życie, ciało zaś na nic się nie przyda. Słowa, które Ja do was wypowiedziałem, są i duchem, i życiem. Wśród was są jednak tacy, którzy nie mają wiary. Jezus wiedział bowiem od początku, którzy to są ci, co nie mają wiary. Wiedział też, kto miał Go wydać. Rzekł tedy do nich: Oto dlaczego powiedziałem wam: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane od Ojca. Wtedy odeszło wielu Jego uczniów i już Mu nie towarzyszyli. Zapytał więc Jezus Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść? Na to rzekł Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Przecież to Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i zrozumieli, że Ty jesteś Świętym Boga.

Biblia Warszawsko-Praska, J 6,55.60-69

Zwiastowanie Pańskie wg. Fra Bartolomeo

2015-12-07, Fra Bartolomeo, Zwiastowanie, ok. 1497, Duomo w Volterra. Źródło: www.wga.hu

Na Zwiastowanie Pańskie wykłada nam pobożny dominikanin, Fra Bartolomeo (1472-1517) o zbawieniu człowieka za pośrednictwem Marii.

Dziewica stoi w swoim pokoju, tyłem do łoża. Archanioł zastał ją na nabożnej lekturze: na niskim pulpicie leży otwarta mała książeczka do prywatnej lektury.

Marię i archnioła dzielą dwie sekcje mozaiki posadzki. One wyznaczają także perspektywę, kontynuowaną dalej przez drzwi, a potem sień wybiegającą do ogrodu.

Gabriel klęczy przed Dziewicą trzymając w pawej ręce lilię, symbol dziewictwa Marii. W górnym lewym rogu obrazu Bóg posyła swego Ducha, widać także złote promienie - właśnie w tej chwili Maria powiedziała Fiat. Dlatego też lewą dłoń kładzie pod sercem, gdzie poczyna się w niej Syn Boży.

Całe przedstawienie obfite jest w symbolikę. Otwierający się za drzwiami ogród otoczony jest murem i dostępny jest jedynie z komnaty, w której archanioł objawia Dziewicy Boże wybraństwo - jest to hortus conclusus - ogród zamknięty - symbol dziewictwa Marii.

Najważniejsza chyba jednk symbolika umieszczona została w portalu szeroko otwartych drzwi: oto w medalionie pomieścił Fra Bartolomeo typ odkupieńczej ofiary Chrystusa - ofiarowanie Izaaka. Medalion ujęty jest przez dwa delfiny, które - wierzono w to jeszcze w antyku - ratowały tonących, przez co Delphinus Salvator wskazywać ma Chrystusa, ratującego ludzkość. Jest też Chrystus jedyną bramą i drogą do królestwa Bożego. 

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »